Smysly živočichů

V pátek 2.března se 19 tříd zúčastnilo audiovizuálního programu EVVO s názvem Smysly živočichů. Program připravilo občanské sdružení Penthea, které se zabývá aktivitami souvisejícími s problematikou ochrany přírody. Žáci byli prostřednictvím zvukových i obrazových ukázek seznámeni se smysly živočichů. Velmi zajímavě vyznělo srovnání lidských a živočišných schopností. Součástí byly také ukázky živých exponátů.  Program měl velmi vysokou úroveň. Setkal se s pozitivní odezvou od pedagogů i žáků. S touto organizací budeme dále spolupracovat.

Mgr. M. Václavková

 

06.03.2018