Smysly živočichů

Dnes jsme byli součástí interaktivního enviromentálního programu s názvem Smysly živočichů.  Program pro žáky připravila organizace Pehthea. Seznámili jsme se se smysly živočichů. Porovnávali jsme výkonnost a efektivnost smyslů zvířat a člověka. S pomocí poutavých záběrů a komentářů přednášejícího jsme se dozvěděli o čichu, hmatu, zraku, maskování i o zvláštních smyslech, jako je infračidlo nebo schopnost vnímat a využívat magnetické pole. Kromě videosnímků a audiozáznamů nás se smysly a schopnostmi zvířat seznámili také živí příslušníci živočišné říše. Maskování nám ukázala rohatka (žába), sluch sova pálená Daisy, hmat sklípkan Emilka a užovka Žofka infračidlo.

Na některé živá zvířátka si děti mohly sáhnou. A nejen děti. I slečna asistentka překonala svůj strach, šla dětem příkladem a pohladila si Žofinku. Paní učitelka pomáhala při organizaci akce a nosila mezi dětmi zvířátka.

Program byl plný zajímavých informací. Velmi se nám líbil.

.

HEJNO ŠPAČKŮ UHÝBÁ PŘED ÚTOKEM SOKOLA

ŽÁBA ROHATKA A JEJÍ EFEKTNÍ MIMIKRY,  přimhuřte oči a dívejte se

 

EMILKA

UŽOVKA ČERVENÁ ŹOFINKA

SOVA PÁLENÁ DAISY A PANÍ UČITELKA

02.03.2018