Smysly zvířat

V pátek 2. března jsme se vypravili do Mokropes na pořad Smysly zvířat. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací a měli jsme možnost podívat se na živé exempláře. Po skončení jsme navštívili školní knihovnu. Paní knihovnice si pro nás připravila čtenářskou dílnu na téma bajky

.

14.03.2018