Sponzoring

Zatím nás podpořili (šk.rok 2016/2017):

Jakub Hodaň

 

 

tabule do 1.třídy
AmCham – Americká obchodní komora 250 000 Kč vybavení půdních prostor elektronikou
Ing. Eva Havelková „písmenkové balonky“ pro prvňáčky ke slavnostnímu zahájení školního roku

manželé Pánkovi a Kratochvílovi

(Černošický běh)

vybavení školní knihovny
 rodiče 2.C didaktické a relaxační hry v hodnotě 3 433Kč

 

Pokud máte zájem se také zapojit do sponzorování naší školy, obraťte se na paní ředitelku Ludmilu Zhoufovou (lzhoufova@zscernos.cz, 602 501 121).

Všem sponzorům děkujeme.