Stravovací komise

Nedílnou součástí školních služeb je strava podávaná našim strávníkům. Od 1. září 2016 zajišťuje stravování v ZŠ Černošice GTH, zařízení školního stravování.

Na kvalitu stravy bude dohlížet  stravovací komise. Komise se bude scházet dle potřeby, alespoň 1x za měsíc. Na svých poradách se bude zabývat i podněty a připomínkami ke stravě ze strany veřejnosti. Tyto podněty jsou pro nás velmi důležité.

Členy stravovací komise jsou zástupci z řad rodičů, školy, provozovatele ŠJ GTH, zařízení školního stravování a zřizovatele.

 

Zástupci školy:

Jana Venclíčková (email: jvenclickova@zscernos.cz)

Vratislava Kutílková (email: vkutilkova@zscernos.cz)

 

Zástupci rodičů:

Adriana Matýsková (email: Adriana.matyskova@seznam.cz)

Michaela Sedláčková (email: misa.sedlackova@gmail.com)

 

Zástupci GTH, zařízení školního stravování:

Dominik Fučík – oblastní manažer (dominik.fucik@gthcatering.cz)

Martina Bartošová – vedoucí ŠJ, manažerka provozu (email: provoz.zs.cernosice@gthcatering.cz)

 

Zástupci zřizovatele:

Slávka Kopačková (email: Slavka.Kopackova@mestocernosice.cz)

Renáta Petelíková (email: renata.petelikova@mestocernosice.cz)

 

Prosíme všechny, aby se obraceli s názory, připomínkami a podněty na svého zástupce ve stravovací komisi.