Pozvánka na výstavu TADY NOVÁ REPUBLIKA

V dubnu máme z Národního pedagogického muzea J. A. Komenského zapůjčenou výstavu TADY NOVÁ REPUBLIKA! Na výstavě se postupně vystřídaly nebo ještě vystřídají všechny třídy spolu se svými vyučujícími.

Vzhledem k zájmu bude výstava otevřena také rodičům žáků i široké veřejnosti. A to v následujících termínech:

23. a 24.4. od 15 do 17 hodin

25.4.  od 15 do 18 hodin

26.4. výstavu vracíme zpět do muzea.

Výstava se nachází v prvním patře budovy A. Žádáme návštěvníky, aby z důvodu kontroly pohybu cizích osob ve škole procházeli přes vrátnici (cestou tam i zpět).

Děkujeme a těšíme se na Vás!

20.04.2018