Tři veteráni

 

Předvelikonoční období jsme si oživili vytvářením dekorací, povídáním o svátcích jara a završili jsme jej návštěvou divadla. Ve středu 12.dubna se děti 4.B. A 4. D. se svými třídními učitelkami vydaly do Prahy do DIVADLA U HASIČŮ na představení TŘI VETERÁNI.

Byli jsme zvědaví, jak tento nám z filmového zpracování známý film, bude pojat na divadelních prknech.

Fešní, sympatičtí, bitvami zocelení veteráni Pankrác, Servác a Bimbác byli obdarováni trojicí skřítků. Dostali kouzelné předměty klobouk, váček a harmoniku. I zde se setkali s vypečeným králem, jeho krásnou dcerou Bosanou s povahou andělské mrchy, posluhovačem, který pro zisk udělá téměř vše. O své dary byli připraveni. Důvěřiví veteráni prohlédli a hamižnost byla potrestána. A dary? Ty se dostaly zpět do rukou těch, kteří s nimi dokáží nakládat- do rukou skřítků.

Během příběhu jsme si společně zazpívali písničky, které známe a máme je rádi.

Představení bylo velmi vydařené, moc se nám líbilo.

Co myslíte, budeme někdy na skřítkovské dary zralí? Kéž by tomu tak bylo.

Bylo by prima, kdyby existovala choroba chobotitida rypacensis maximus nebo alespoň syndrom Pinokiova nosu, abychom na první pohled odlišili ty, co sahají a berou si, co patří jiným.

13.4.M.Václavková

 

 

13.04.2017