Třída 2.D

Třídní učitel:

Mgr. Jolana Nováková

 tel: 251001796
 jnovakova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy