Třída 3.B

Třídní učitel:

Radomíra Lehnertová

 tel: 251001790
 rlehnertova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Košíčky vlastníma rukama

První lednový pátek si třídy 3.b a 3.e vyměnily své paní učitelky. Nebo, že by to bylo jinak a paní učitelky si vyměnily své třídy? Třeťáci z „béčka“ s M. Václavkovou se pustili do pletení košíčků a třeťáci z „éčka“ se vydali s R.Lehnertovou na zimní vycházku. Děti se na pletení košíčků moc těšily. Tuto aktivitu měly slíbenou ještě před Vánoci, ale zasáhla nemoc a tak bylo tvoření přesunuto. Dnes se dočkaly. Radou i praktickou pomocí jim byly k dispozici vypůjčená paní učitelka a lektorka Hanka. Po krátkém seznámení s tímto materiálem se pustly do pletení. Občas to chtělo dost…

Předvánoční vycházka do přírody

Poslední den před vánočními prázdninami, kdy většina žáků naší školy trávila čas ve svých třídách vyráběním pf, ochutnáváním cukroví, křepčením kolem stromečků či návštěvou pohádkových světů, jsme se vydali do přírody. Z možností řeka a les jsme zvolili lesní vycházku. Pozorovali jsme změny v přírodě, přizpůsobení rostlin i zvířat tomuto období. Ti odvážnější se pustili pod vedením paní učitelky do určování dřevin. Bez listí je to obtížnější. Jehličnany, především ty neopadavé, dětem obtíže nedělaly. Pozorovali jsme ptáky a sem tam se nám podařilo zahlédnout i jiná zvířátka. Vycházka se mám všem moc líbila a již teď se těšíme, až společně…

PF 2018

Přejeme pohodové vánoční svátky a hodně radosti ze společných chvil s vašimi blízkými.

Ulice plná kouzel

V tomto předvánočním čase, kdy nám Štědrý večer již skoro klepe na dveře, jsme se rozhodli nadělit si dárek v podobě návštěvy černého divadla Metro a krásného, vtipného, dynamického a kouzel plného představení s názvem Ulice plná kouzel. Přestože protagonisté představení ze svých úst během příběhu nevydali ani hlásku, všemu jsme moc dobře rozuměli. Příběh byl plný zvratů, tance, pantomimy a samozřejmě kouzel. A tmy, té se tady nikdo nebál. Na závěr přestavení nám bylo poodhalenou kouzlo černého divadla. Mohli jsme si vyzkoušet, jak se to dělá. K pobavení dětských diváků, byly na jeviště vytaženy i paní učitelky i asistentky….

Na vlnách vánoční hudby

K adventnímu času neodmyslitelně patří fialová barva, svíčky, jmelí a hudba. Hudba toho období je zastoupena především koledami a duchovně laděnými skladbami. Do světa hudby nás dnes se svým souborem zavedla paní Slavická. Prostřednictvím krásných skladeb nás vzali na procházku světem. Zastavili jsme se v Katalánsku, Španělsku, Francii, Itálii, ve Skandinávii ve Švédsku, Norsku i Finsku, ve Francii, v Anglii a Irsku, byli jsme v Mexiku, u indiánů  i v africké Ugandě. Naši pouť jsme skončili doma v Čechách. Popovídali jsme si o místních tradicích a vyslechli jsme krásné skladby typické pro tato místa. Dnes již víme, kde děti od…

Výprava za vůní Vánoc

Vůně, jeden z prvních vjemů, který ve svém životě vnímáme. Vůně libé i nelibé, lákavé i varující. My jsme se dnes vydali přímo do království vůní.  Vydali jsme se do Šestajovic na exkurzi do čokoládovny a svíčkárny RODAS. První, co nás upoutalo, byla právě vůně. A zvířátka na dvorku, která zde patří k velmi oblíbeným dětským společníkům při chvílích odpočinku. Se zvířátky se zde děti mohou kamarádit, pohladit si je, pozorovat je. Jen krmení je zakázáno. Žijí tu běžná domácí zvířátka od malých prasátek, králíků, koz, ovcí až po poníky. K velké radosti dětí jsme zde objevili také „ptáčka mobiláčka“,…

Výstava v kapličce

Navštívili jsme mokropeskou kapličku, kde je výstavka obrázků dětí ze školy. Děti si obrázky prohlédly a líbily se jim obrázky i ostatních dětí. Téma výstavy bylo – bájná zvířata.