Třída 3.B

Pozor! Toto je archivní stránka 3.B ze školního roku 2018 - 2019.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok
Třídní učitel:

Ing. Ilona Olšiaková

Aktuálně ze třídy

Mushing

V pátek 21. 6. měly děti možnost se seznámit s úplně novou disciplínou, která se jmenuje mushing (psí spřežení, jízda se psím spřežením). Jedná se o sport, při kterém dva nebo více psů v postrojích tahají svého psovoda. Tento netradiční sport nám představila Michaela Srchová, která získala u nás i v cizině mnoho ocenění.

Den Země

Letošní Den Země byl uskutečněn ve spolupráci se společností Lesy ČR. Akce se jmenovala po stopách lesní zvěře a děti se na 4 stanovištích, která na ně čekala v lese, dozvěděly mnoho zajímavého např. o jelenech, liškách, jezevcích, divočácích, kunách, ….. Po ukončení akce jsme si dali v lese svačinu a vrhli se na sbírání odpadků, které tu bohužel někteří lidé pohodili. Nejvíce odpadků bylo v okolí našich obydlí, les byl tentokrát poměrně čistý. Po cestě jsme si dali výbornou zmrzlinu a s pocitem dobře vykonané práce se vrátili zpět do školy.

„Adoptovali“ jsme si babičku

Naše třída se za pomoci 2 maminek rozhodla pomoci jedné paní, která je v Domově pro seniory v Dobřichovicích. Jde o paní Věrku, která je zcela sama, je po mozkové příhodě a nikdo ji nenavštěvuje. „Babi“ Věrce je 75 let a v den jejích narozenin jsme ji pozvali k nám do třídy, abychom s ní mohli její narozeniny oslavit. Děti přinesly několik dárečků a společně jsme vyrobili krásné přáníčko, které jsme dali do rámečku a může tak babi Věrku těšit každý den a připomínat jí, že na světě není sama, ale má spoustu dětí, které se na ni těší a…

Ornita

Naše třída se v dubnu zúčastnila besedy o některých létajících dravcích, které můžeme v naší přírodě vidět. Děti viděly několik dravců naživo, mohly si je dokonce i pohladit, aby cítily rozdíl v jemnosti jejich peří. Dozvěděly se, čím se živí, kdy a jak loví, kde hnízdí. Některé obrázky, které byly promítány, dětem ukázaly, jak člověk živočichům některými zásahy v přírodě ubližuje, ale i jak může pomoci. Beseda byla velice zajímavá a děti si z ní odnesly mnoho nových a zajímavých informací.

Velikonoční slepičky z keramiky

Letos jsme se domluvili s paní Janášovou, která vede kroužek keramiky, zda by si děti mohly z keramiky vyrobit něco pěkného na Velikonoce. Paní Janášová nás tedy na začátku dubna navštívila ve škole a za její pomoci si děti vyrobily krásné slepičky. Všichni pracovali s chutí a zaujetím a některé děti se dokonce rozhodly, že v září začnou kroužek keramiky navštěvovat. Akce tedy byla velice úspěšná, dětem se líbila a věřím, že i slepičky sklidily doma úspěch.

Karneval na ledě

Na konci března měla naše třída v rámci posledního bruslení karneval na ledě. Trenéři připravili dětem hodinu plnou soutěží a zábavy, a za to jim patří náš dík. Poslední hodinu bruslení si děti opravdu užily. V listopadu se na brusle určitě vrátíme. 🙂

Den otevřených dveří

Ve středu 6. března se konal Den otevřených dveří. Letos byl jiný především pro žáky, kteří během dopoledních hodin měli výuku s učiteli, kteří vyučují ve 3. a 4. třídě. Každý učitel vyučoval jiný předmět, a tak žáci „prošli“ většinou předmětů. Myslím, že se akce dětem líbila.