Třída 3.B

Třídní učitel:

Ing. Ilona Olšiaková

 tel: 251001606
 iolsiakova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Den otevřených dveří

Ve středu 6. března se konal Den otevřených dveří. Letos byl jiný především pro žáky, kteří během dopoledních hodin měli výuku s učiteli, kteří vyučují ve 3. a 4. třídě. Každý učitel vyučoval jiný předmět, a tak žáci „prošli“ většinou předmětů. Myslím, že se akce dětem líbila.

Bruslení

Také letos chodí žáci bruslit. K dispozici máme dva trenéry. Děti se učí stále nové věci, od podzimu se v bruslařských dovednostech rozhodně zlepšily.  

Dílny čtení

V rámci hodin českého jazyka míváme s dětmi čtenářské dílny, při nichž si děti potichu čtou svoji knihu. Dětem se líbí, že nemusí být v lavicích, ale mohou se „uvelebit“ tam, kde je jim to příjemné. Po 15-20 minutách čtení pak děti hovoří na zadané téma, jako např. Jak vypadá tvůj hlavní hrdina, v jakém prostředí se odehrává děj tvé knihy, apod. Dětem se tyto hodiny líbí, mají více času se začíst a nejsou nijak rušeni okolím. Rozvíjejí tak také svoji slovní zásobu.