Třída 3.C

Třídní učitel:

Mgr. Iveta Radová

 tel: 251640367
 iradova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Výstava Krištof Kintera Nervous Trees

Ve středu 18. 10. si děti prohlédly výstavu a v malé dílničce vytvářely vlastní umělecká díla – hlavní nádraží, zoologickou zahradu, město, robotickou planetu.                

Čtenářská dílna

Již třetím rokem mají děti každý pátek čtenářskou dílnu. Prezentují a čtou vlastní knihy, píší čtenářský deník, pracují s textem. Ke zvýšení čtenářské gramotnosti přispívají i rodiče v projektu Rodiče čtou dětem.