Třída 3.D

Třídní učitel:

Mgr. Lenka Zúbková

 tel: 251001603
 lzubkova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy