Třída 3.E

Třídní učitel:

Mgr. Martina Václavková

 tel: 251001790
 mavaclavkova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

SEDMIČKY JOSEFA LADY

Dnes jsme završili projekt motivovaný Josefem Ladou. Povídali jsme si o jeho životě i díle. Věnovali jsme se ilustracím, knížkám, kresbám  Četli jsme, malovali i dívali se. Vydali jsme se do Prahy na unikátní výstavu SEDMIČKY JOSEFA LADY. Před návštěvou Tančícího domu, kde je expozice umístěna, jsme se prošli na nedaleká místa spojená s atentátem na R. Heydricha. Prohlédli jsme si pravoslavný kostel a porovnali jej s kostely, které jsme navštívili dříve.  Popovídali jsme si o událostech, které se zde při operaci Anthropoid udály i o událostech, které následovaly. Bylo překvapující, kolik informací někteří z žáků znali. Po prohlídce těchto…

Zběsilé káry

Blíží se doba, kdy se budeme moci vydat na výlet bez čepic a šál. Můžeme pěšky, vlakem nebo…  Co třeba autíčkem? Autíčka jsme dnes vyráběli. Možná s někoho z nás bude jednou slavný automobilový konstruktér.

Dobrusleno

Ve středu jsme k naší velké lítosti zakončili letošní bruslení. Všichni udělali velké pokroky. Poslední bruslení jsme si užili v maškarním reji. Poznáte, kdo je kdo?

Velikonoce v knihovně

Čas Velikonoc a příprav na ně se blíží. Paní knihovnice pro nás připravila program o tradicích svátků jara. Děti se dozvěděly o symbolech i tradicích. Oživily si koledy a vyrobily si hezké přáníčko. Program byl velmi pěkný. Doplňuje na aktivity, kterým se v tomto čase věnujeme.

Smysly živočichů

Dnes jsme byli součástí interaktivního enviromentálního programu s názvem Smysly živočichů.  Program pro žáky připravila organizace Pehthea. Seznámili jsme se se smysly živočichů. Porovnávali jsme výkonnost a efektivnost smyslů zvířat a člověka. S pomocí poutavých záběrů a komentářů přednášejícího jsme se dozvěděli o čichu, hmatu, zraku, maskování i o zvláštních smyslech, jako je infračidlo nebo schopnost vnímat a využívat magnetické pole. Kromě videosnímků a audiozáznamů nás se smysly a schopnostmi zvířat seznámili také živí příslušníci živočišné říše. Maskování nám ukázala rohatka (žába), sluch sova pálená Daisy, hmat sklípkan Emilka a užovka Žofka infračidlo. Na některé živá zvířátka si děti mohly…

Muzeum, hudba a pohádky

V mrazivý pondělní den jsme se vydali za hudbou a pohádkami do Muzea hudby v Praze. Před programem v muzeu jsme se rozhodli využít čas a prohlédnout si blízké kostely. Nejdříve jsme se pokochali krásou Pražského Jezulátka v kostele Panny Marie Vítězné. Pak jsme obdivovali nádheru v kostele Svatého Mikuláše na Malostranském náměstí, kde jsme měli štěstí a narazili jsme na vstřícného pana průvodce, který nás do kostela pustil a seznámil nás s jeho historií. Provětraní a značně prokřehlí jsme dorazili do Českého muzea hudby. S chutí jsme se vydali na výstavu Hudba a pohádka. Obklopila nás kouzla, písničky, hudba…

Josef Lada

Josef Lada je osobnost světového významu. Ku příležitosti jeho výročí jsme se rozhodli se mu věnovat i my. Dnes jsme měli ve školní knihovně velmi hezkou čtenářskou dílnu, kterou pro nás připravila paní knihovnice. Povídali jsme si o životě i tvorbě Josefa Lady. Poslouchali jsme a četli úryvky z jeho knížek, prohlíželi si knížky. Pracovali jsme s pracovním listem a za odměnu jsme se podívali na kousek Chytré kmotry lišky. Při výtvarné výchově jsme na povídání v knihovně navázali a děti se pokusily malovat podle ilustrací tohoto umělce. V březnu se chystáme do Hrusic, kde se jistě dozvíme mnoho dalších…