Třída 3.E

Třídní učitel:

Lucie Císařová

 tel: 251001603
 lcisarova@zscernos.cz