Třída 3.E

Třídní učitel:

Mgr. Daniela Nacházelová

 tel: 251001796
 dnachazelova@zscernos.cz