Třída 4.A

Třídní učitel:

Ing. et Mgr. Vratislava Kutílková

 tel: 251001603
 vkutilkova@zscernos.cz