Třída 4.A

Třídní učitel:

Bc. Barbora Bláhová

 tel: 251001790
 bblahova@zscernos.cz