Třída 4.C

Třídní učitel:

Mgr. Iveta Radová

 tel: 251640367
 iradova@zscernos.cz