Třída 4.C

Třídní učitel:

Mgr. Iveta Radová

 tel: 251640367
 iradova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Výlet do mýdlárny a sklárny

V listopadu jsme se vydali na výlet do mýdlárny v Chrustenicích a do sklárny v Nenačovicích. Druhý den jsme věnovali vytvoření referátů, myšlenkových map a obrázků na téma sklárna a mýdlárna. Vybráno z našich prací:    

Pouštíme draky

Vydali jsme se k Berounce, pouštěli jsme draky a sbírali dříví na oheň. Na školní zahradě jsme si potom opékali všechno,  co jsme našli v batohu.

Učíme se v lese

Zapojili jsme se do projektu Les ve škole. V rámci přírodovědy chodíme do lesa a učíme se v lese. Sbíráme, třídíme a poznáváme přírodniny, nosíme si materiál na pracovní činnosti, sledujeme změny v přírodě podle ročních období.  

Knihovna v Černošicích

      V rámci rozvoje čtenářské gramotnosti jsme v září opět navštívili místní knihovnu. Paní Šilhánková si pro děti připravila malou literární soutěž. Děti se od knih nemohly odtrhnout. Odnesly si drobné dárečky a některé přihlášku do knihovny. Chystáme se ještě do knihovny školní.