Třída 4.C

Třídní učitel:

Mgr. Iveta Radová

 tel: 251640367
 iradova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Zážitkový program s drumbeny

Pozvali jsme si pana Zdeňka Rollera, autora drumbenu. Ukázal nám velmi originální rytmickou techniku zaměřenou na základy komunikace a podporu  primární prevence rizikového chování. Děti si hravou formou osvojily techniky při práci s drumbeny, aktivně se zapojily do činnosti. Během workshopu si osvojily základní komunikační dovednosti – naslouchání, sdělování, sebevyjádření, empatii, improvizaci, tvorbu pravidel a jeho respektování. Pro nás všechny to byl velmi intenzivní zážitek.  

Dopoledne s Andersenem

V pátek 29. 3. proběhl na naší škole projektový den nazvaný Dopoledne s Andersenem. Cílem bylo vzbudit u dětí zájem o staré i nové knihy. Hlavní aktivitou byla beseda s ilustrátorem knihy Jak se dělá galerie panem Davidem Böhmem. Zavedl nás do světa muzeí a galerií. Děti si ve věkově smíšených skupinkách vyrobily zábavné záložky, luštily křížovku s příslovím, seznámily se s pohádkami H. Ch. Andersena. Na závěr dopoledne si děti četly přinesené knihy, pracovaly se čtenářskými kostkami a hrály hry pro rozvoj slovní zásoby.  

Kreslíme, malujeme, vyrábíme

Ve vlastivědě jsme pracovali na projektu Kraje České republiky, Staré pověsti české, Den v pravěku. Vytvořili jsme plakát Keltové, pověsti jsme ve skupinkách zpracovali do komiksů.      

Pracujeme na zahradě

  V rámci pracovních činností často pracujeme na zahradě. Určitě bychom uvítali záhonky pro pěstitelské práce, zatím sázíme do truhlíků a květináčů.    

Den v pravěku

„…koukali jsme na film o pravěku. A nebyl to obyčejný film. Vypadalo to jako opravdický pravěk, ne jako nějaká přihlouplá animace…….Byl to moc prima den.“ “ Neměli jsme si nosit svačinu, prý si něco ulovíme…Bylo to super.“ “ Hrozně mě to bavilo.“ “ Nelíbilo se mi, že jsme neměli výtvarku. Líbilo se mi, že jsem mohla být s kámoškama a že jsme si opékali buřty, byl to prostě hravý den. Chtěla bych si ho zopakovat a myslím, že si to všichni užili.“ „Moc se mi na pravěku líbilo, jak jsme lovili mamuta a jak jsme ho potom snědli. Chtěla bych…

Dovádění na sněhu

V úterý 5. února se děti ze čtvrté a páté třídy rozhodly využít sněhovou nadílku k dovádění na školní zahradě. Většina si přinesla sáňky či boby a hurá na kopec. Kdo neměl sněžný dopravní prostředek stavěl sněhuláka nebo jen tak dováděl s kamarády. K tomu nám nádherně svítilo slunce na tmavomodré obloze. Děti si sníh moc užily a domů se jim nechtělo.  

Projekty a referáty

V hodinách přírodovědy a vlastivědy se učíme vyhledávat informace a zpracovávat je do referátů a projektů. Učíme se tyto práce prezentovat, ztrácíme trému a umíme třídu oslovit, dodržovat dané podmínky, uvádět zdroje, dodržovat určitý počet slov, odpovídat na zvídavé otázky. Potíže máme trochu s pravopisem. Stále se vylepšujeme. Pracujeme i ve skupinách, naposledy jsme prezentovali projekt Kraje České republiky.