Třída 4.C

Pozor! Toto je archivní stránka 4.C ze školního roku 2018 - 2019.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok
Třídní učitel:

Mgr. Iveta Radová

Aktuálně ze třídy

Autorské čtení pro rodiče

    Celý školní rok pracovaly děti v dílně psaní. Vymýšlely příběhy, psaly jednotlivé kapitoly a někdo i knihy. Téma si zvolily podle svých zájmů a nápadů. Vzájemně si pomáhaly, učily se příběhy pěkně přečíst. Nebylo to jednoduché. Každý si vybral jeden příběh nebo kapitolu z knihy, usedl do křesla pro čtenáře a četl.  Během autorského čtení jsme si vyslechli horory, scifi příběhy, povídky o zvířátkách i básničky. Posezení se vydařilo. Všem se dostalo velkého potlesku. Možná máme ve třídě budoucí spisovatele a jednu básnířku.

Helpík

  Vydali jsme se na fotbalové hřiště do Mokropes, kde se konala soutěž malých zdravotníků Helpík. Příští rok budeme také soutěžit. Setkali jsme se s černošickými hasiči, zdravotníky, prohlédli jsme si jejich vozy a ambulanci. Na jednotlivých stanovištích jsme doprovázeli naše soutěžící páťáky a fandili jsme jim. Viděli jsme, jak poskytují první pomoc „zraněným“.

Den Země

V úterý 16. 4. jsme se vypravili na Višňovku. Cestou jsme čistili přírodu od nepořádku. Na místě jsme zkontrolovali višně, které jsme „sázeli“ před dvěma roky. Opekli jsme si buřtíky, po skupinkách jsme plnili úkoly – Co do lesa nepatří, poznávačka rostlin, luštěnky a křížovky o přírodě. Zbyl čas i na sportovní vyžití.    

Ptáci na obzoru

V pátek 29. 3.  jsme se vypravili do Mokropes na přednášku společnosti Ornita – Ptáci na obzoru. Seznámili jsem se s životem našich dravců, proč jich v krajině ubývá, co můžeme dělat pro jejich záchranu a spoustu dalších zajímavostí. Měli jsme možnost pozorovat i živé exempláře. Beseda byla velice zajímavá. Potom jsme navštívili školní knihovnu, kde si pro nás paní knihovnice připravila čtenářskou dílnu na téma Velikonoce ve světě. Závěr dopoledne jsme si užili na dětském hřišti.

Zážitkový program s drumbeny

Pozvali jsme si pana Zdeňka Rollera, autora drumbenu. Ukázal nám velmi originální rytmickou techniku zaměřenou na základy komunikace a podporu  primární prevence rizikového chování. Děti si hravou formou osvojily techniky při práci s drumbeny, aktivně se zapojily do činnosti. Během workshopu si osvojily základní komunikační dovednosti – naslouchání, sdělování, sebevyjádření, empatii, improvizaci, tvorbu pravidel a jeho respektování. Pro nás všechny to byl velmi intenzivní zážitek.