Třída 4.C

Třídní učitel:

Mgr. Iveta Radová

 tel: 251640367
 iradova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Přišli jsme k vám

V úterý 3. 9. jsme si se zájmem prohlédli výstavu Přišli jsme k vám, kterou uspořádala Černošická letopisecká společnost blízko naší školy v centru MaNa. Exponáty nás velmi zaujaly. Překvapilo nás, kolik cizinců se k nám do Černošic po sametové revoluci v roce 1989 přistěhovalo. Pracovali jsme ve skupinkách a vyplňovali závěrečný kvíz. Získané informace ještě využijeme ve vlastivědě a dalších předmětech.