Třída 4.D

Pozor! Toto je archivní stránka 4.D ze školního roku 2016 - 2017.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok

Aktuálně ze třídy

Noc s Andersenem – zprávy z pod pokličky

Hlavní a trochu i oficiální zprávu z Noci s Andersenem, jste mohli číst na hlavní stránce. Zde malinko poodhalím, co se šuškalo mezi dětmi, bytostmi pohybujícími se po prostorách školy, něco tak trochu z pod pokličky, co tam nebylo. Pokud se někdo domnívá, že Noc s Andersenem je o spaní, tak hned v úvodu nutno upřesnit, že není. Vlastně jakákoli noc, kde se sejde více dětí mívá od spaní poměrně dost daleko. A s námi jich tu bylo o dost víc než pár. A tuhle zvláštní pohádkovou noc byly děti ubytované ve dvou ložnicích Fifinčině ložnici v ateliéru v podkroví a…

Teď se bruslí v kostýmech aneb rozloučení s ledem

Ve čtvrtek 30.března jsme zakončili naši letošní školní bruslařskou sezonu. Bruslit jsme chodili v rámci tělesná výchovy od října do konce března. Jsou a byli mezi námi zdatní bruslaři, pro které tyto hodiny bruslení byly odpočinkem oproti jejich běžnému tréninku. Tito bruslaři však byli motivací a oporou pro ostatní. Za tuto dobu udělaly děti velké pokroky. Zdokonalily se v technice, obratnosti, získaly větší pocit jistoty, zvětšila se jim sebedůvěra. Hýbaly se. Pod vedením trenérů se věnovaly zdokonalování bruslařského stylu, rychlosti, obratnosti. Někteří se zlepšily i v oblasti sociálních dovedností a v sebeobsluze. Celé letošní bruslení jsme absolvovali bez jediného zranění….

Smetanovo muzeum

Cestou do Smetanova muzea jsme si prohlédli Malostranské věže, Čertovku, některé sochy na mostě, Staroměstskou věž. V muzeu jsme si povídali o dětství a mládí B.Smetany, hudebním životě, působení ve Švédsku, ohluchnutí a tvoření v Jabkenicích. Poslechli jsme si Vltavu, malovali jsme podle hudby a zasoutěžili si. Vítěz soutěže si od dirigentského pultu pomocí speciální laserové taktovky sám rozezněl ukázky ze Smetanovy tvorby podle vlastního výběru. Dozvěděli jsme se zajímavé věci a výlet se nám opět vydařil. R.Lehnertová

Vítáme jaro

Minulý týden jsme vyrazili na jarní vycházku do přírody. Po cestě jsme si povídali o prvních jarních květinách, pozorovali ptáky a stromy, různá zvířata. Proběhli jsme se a pobavili. Byli jsme všichni spokojeni, že můžeme být venku.  

Týden se STARÝMI POVĚSTMI PRAŽSKÝMI

Tento týden děti 4.B. A 4.D provázely pražské pověsti. Věnovali jsme se jim především v českém jazyce a výtvarné výchově. Pověsti nás vrátily i do vlastivědy prvního pololetí, kdy jsme se učili o dějinách. Pracovali jsme s knihou Staré pověsti pražské od Adolfa Weniga. Z ní jsme poslouchali předčítané pověsti a s nimi pak pracovali. Děti samostatně po malých skupinkách zpracovávaly přidělenou pověst, tu pak prezentovaly ostatním. K pověstem vytvářely ilustrace. Pomyslnou třešničkou na dortu putováním starou Prahou s jejími legendami a bájemi bylo divadelní představení PRAŽSKÉ POVĚSTI. V pátek jsme se vydali za nám již známými herci Evou Hruškovou a Janem Přeučilem. Na představení jsme se…

Jarní vycházka do přírody

Vydali jsme se na předjarní vycházku přírodou v okolí. Po cestě jsme sledovali probouzející se rostliny, ptáky, stromy, keře a různá zvířata. Připomněli jsme si, jal asi vypadal obětní stůl pohanů, vyběhli jsme na pomyslnou „horu Říp“ a nakonec jsme si u paní Hovorkové prohlédli králíčky a opravdu vylezli na stromy. Děti si vycházku užívaly a včas jsme se navrátili, abychom nasytili svá hladová bříška.  

TONDA OBAL

Dnes jsme  se zúčastnili environmentálního ekologického pořadu TONDA OBAL NA CESTÁCH. Přijela za námi paní lektorka a povídala si s námi o odpadech, jejich třídění, recyklaci, dalším využití. Společně jsme sledovali cestu jednotlivých surovin od jejich počátku, přes využití v podobě rozličných výrobků až po jejich „znovuzrození“ ve výrobcích recyklovaných. Ukázali jsme si některé suroviny, které vznikají recyklací.  Znovu jsme si zdůraznili důležitost správného, rozumného hospodaření s obnovitelnými i neobnovitelnými přírodními zdroji a s důsledky nešetrného hospodaření s přírodními surovinami na životní prostředí. Děti velmi pěkně spolupracovaly. Tomuto tématu se věnujeme průběžně napříč vyučovacími předměty během celého školního roku a budeme…