Třída 4.D

Třídní učitel:

Mgr. Taťána Kaločová

 tel: 251001790
 tkalocova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

KROKODÝLÍ ZOO – PRAHA

Ve středu 21.11. jsme jeli na exkurzi do Krokodýlí ZOO v Praze. V ZOO byl pro nás připraven program s audiovizuální přednáškou o krokodýlech plnou fotografií i videí. Následovala ukázka krmení krokodýlů. Poslední částí programu byla komentovaná prohlídka živých krokodýlů, aligátorů,kajmanů, želv a leguánů. Součástí expozice jsou překrásné velkoplošné fotografie zvířat, pořízené nejlepšími českými wildlife fotografy ve volné přírodě v Africe, Americe i Antarktidě.   Výlet se nám moc líbil. Žáci 4.D a tř. učitelka  

Knihovnická lekce – PÍSMO

Ve středu 14.11. jsme navštívili naší školní knihovnu. Paní knihovnice si pro nás připravila povídání o vzniku a vývoji písma. Řekla nám, kdy a kde písmo vzniklo, jak se jednotlivá písma jmenovala, na jaké materiály lidé psali a spoustu dalších informací. Ukázala nám také obrázky, jak různá písma vypadala. Celá lekce byla zajímavá a poučná. Dověděli jsme se mnoho nových poznatků.   Žáci 4.D a tř. učitelka

MOBILNÍ PLANETÁRIUM

V pátek 9.11. jsme zhlédli program mobilního planetária, které přijelo k nám do školy. Program se jmenoval “ KORÁLOVÉ ÚTESY“. Dověděli jsme se mnoho zajímavého o oceánu a seznámili jsme se s některými živočichy, kteří v oceánech žijí. Po projekci, která byla promítána na kopuli planetária, jsme měli ještě možnost besedovat s pracovníkem, který celou prezentaci vedl. Program byl moc zajímavý a netradiční.   Žáci a tř. učitelka  

Čechova stodola – Buková – STARÉ POVĚSTI ČESKÉ

V pátek 26.10. jsme jeli na výlet do Bukové u Příbrami. V Čechově stodole byl pro nás připraven program “ STARÉ POVĚSTI ČESKÉ“. V první části programu děti pracovaly v tvořivé dílničce. Vyrobily si Malý státní znak, na kterém je umístěn historický znak Čech – dvouocasý lev. Ve druhé části nás praotec Čech provedl nejznámějšími českými pověstmi. Děti s praotcem Čechem aktivně spolupracovaly a odpovídaly na otázky. Praotec Čech děti pochválil za jejich znalosti a ty nejšikovnější odměnil malým dárkem. Celý program byl velmi zajímavý a poutavý. Moc se nám vše líbilo. Na zpáteční cestě jsme se ještě zastavili v…

KNIHOVNICKÁ LEKCE – POHÁDKA

26. září jsme navštívili školní knihovnu. Paní knihovnice si pro nás připravila povídání o pohádkách. Zopakovali jsme si společně hlavní charakteristické znaky pohádek, vyjmenovali jsme si nejčastější pohádkové hrdiny, rozdělili jsme si pohádky na lidové a autorské. Paní knihovnice nám přečetla ukázky pohádek a na závěr lekce jsme vyplňovali pracovní list. Návštěvy knihovny máme rádi a vždy se moc na návštěvu těšíme. Žáci 4.D a tř. učitelka    

Naše spolky

5. září jsme navštívili výstavu Naše spolky v Černošicích. Na výstavě jsme se seznámili s různými organizacemi, které v Černošicích působí. Prohlédli jsme si historické i současné fotografie Černošic. Děti si na výstavě ve skupinkách vyplnily pracovní list, který obsahoval otázky. Odpovědi na otázky děti našly na vystavených panelech. Výstava byla zajímavá a moc se nám líbila. Žáci 4.D a tř. učitelka    

Kriteria hodnocení

Kritéria hodnocení písemné, samostatné práce žáka ústní prezentace učiva plnění zadaných úkolů v určitém zadaném čase (žák pracuje v určitém tempu přiměřenému svému věku) práce v hodině aktivita v hodině plnění zadaných projektů domácí příprava na vyučování nošení učebních pomůcek, učebnic a PS nošení pomůcek do Vv a Pč v TV nošení cvičebního úboru, švihadla a míčku Všechna tato kritéria určují výslednou známku na vysvědčení.