Třída 4.E

Třídní učitel:

Ing. Ilona Olšiaková

 tel: 251001606
 olsiakova@zscernos.cz