Třída 4.E

Třídní učitel:

Mgr. Martina Václavková

 tel: 251001790
 mavaclavkova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Huráááá! Cenou je sportovní zážitek

Zapojili jsme se do výtvarné soutěže vyhlášené sportovním centrem Třešňovka. Vytvářeli jsme obrázky sportovců. Moc se dětem podařily. A… Huráááááááááá! Byli jsme vybráni a celá naše třída získala od pořadatelů zdarma sportovní den v Centru Třešňovka na Zbraslavi. Pojedeme tam v pátek 21.června. Děti si budou moci vyzkoušet mnohé sporty. Bude to jistě skvělé dopoledne plné aktivního odpočinku, který si žáci po usilovné práci během školního roku jistě vychutnají. O zážitky se rádi podělíme. M.Václavková

Život vody

Voda je základ života. Jak to s ní vypadá, co vše o ní už víme i co nám o sobě může prozradit, jsme zkoumali při pátečním projektovém badatelském dopoledni z lektorem Marcelem z Lesů Praha. Vydali jsme se společně k Berounce a zde se vodě společně věnovali. Prostřednictvím her si děti připomněli koloběh vody, skupenství, fungování mraků i řek. Poznávaly organismy podle indicií. Nejatraktivnější částí bylo bádání spojené se skupinovou prací s pracovními listy Co mám o sobě prozradí voda. Děti měřily teplotu, ph, zjišťovaly vlastnosti vody poznatelné smysly (neochutnával), poznávaly a určovaly nalezené organismy. Byly tak šikovné, že se…

Dvoudenní výlet

Navštívili jsme středověkou vesnici Botanicus v Ostré, kde si děti vyzkoušely řemesla a prohlédly si krásnou zahradu. Pak jsme se vydali do Kutné hory. Odtud jsme se autobusem přesunuli do Zbraslavic. Hlavní náplní pátečního dne byl Český Šternberk. Děti byly od průvodců ve středověké vesnici, muzeu v Kutné hoře i na hradě Šternberku chváleni za množství a kvalitu znalostí, kterými se zapojovaly. Mnohdy byli překvapeni, kolik toho děti znají. Ocenění nás velmi potěšilo. Děti viděly a slyšely, že to, co se učíme, má smysl a mohou to využít. Strávili jsme společně příjemné chvíle. BOTANICUS   KUTNÁ HORA   ZBRASLAVICE  …

Den Země – Po stopách lesní zvěře

Země je náš domov, naše planeta. Naši pozornost a zájem jí věnujeme každý den. V den jejích svátku – v Den Země ještě o něco více. Letošní Den Země jsme zaměřili na lesní ekosystém. Část dne pracovali žáci pod vedením svých učitelů, část byla organizovaná ve spolupráci s organizací Lesy Prahy, která pro děti připravila program Po stopách lesní zvěře. Před odchodem do lesa jsme se věnovali fauně a flóře lesů mírného pásu a to napříč světem. Povídali jsme si a prohlédli jsme si charakteristické živočichy jednotlivých kontinentů. Cestou do lesa u Karlické ulice a v lese jsme sbírali přírodniny,…

Život lesa

Na závěr týdne před Velikonocemi jsme se vydali pozorovat život v lese. Společně s lektorem Marcelem z Lesů Praha jsme se během programu Život lesa pokusili stát se součástí lesního společenstva. Připomněli jsme si, jak se v lese chovat, a snažili se to dodržovat. Hledali jsme důkazy výskytu živočichů, poznávali jsme hmatem, hádali lesní tvory, hráli jsme pohybové hry. Povídali jsme si o životě v lese, jeho patrech. Vyzkoušeli jsme si spolupráci jako mravenci. Zažili jsme příjemné dopoledne a získali jsme nové, zajímavé poznatky. V lese nám bylo moc dobře.

Rozloučení s ledovou plochou

Dnes jsme se naposledy v letošním školním roce setkali na zimním stadionu, kam jsme v rámci tělesné výchovy chodili bruslit. Děti se pod vedením zkušených trenérů zdokonalovaly v bruslařských dovednostech. Všichni udělaly viditelné pokroky. Bruslili všichni – i paní učitelka a paní asistentkou. Bylo to přínosné, příjemné a moc fajn. Děkujeme trenérce Lucce, které se nám většinu času věnovala. Poslední bruslení bylo s hudbou a v kostýmech. Poznáte nás?

Ptáci na obzoru

Všichni volně žijící ptáci jsou v naší republice chráněni zákonem. Jak to s jejich ochranou vypadá doopravdy? Jak to dopadá, když se setká „civilizace“ a volně žijící tvorové? Dnešní téma programu organizace Ornita, s níž dlouhodobě spolupracujeme, neslo název Ptáci na obzoru. Program byl zaměřen na vlivy člověka na volně žijící ptáky. Zabývali jsme se kácením stromů, lovem, elektrickým vedením, prosklenými plochami, agrochemií, lidskými sídly a komunikacemi i necitlivých hospodářstvím. Seznámili jsme se s tím, jaký vliv na ptáky mají, jak se jich tyto oblasti přímo dotýkají a jaká nebezpečí jim skýtají. Také nás zajímalo, zda a jak se lidé…