Třída 4.E

Třídní učitel:

Mgr. Martina Václavková

 tel: 251001790
 mavaclavkova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Velikonoční tradice

Ač se to nezdá, velikonoce se blíží. Neděle stříbrná, zlatá – ty všichni známe. Patří k adventnímu období. Co je však neděle sazometná, kýchavá nebo květná? O předvelikonočních nedělích a nejen o nich jsme si povídali včera na programu v Čechově stodole. Jako vždy nás tu přivítalo útulné, domácí prostředí s teplíčkem vycházejícím přímo z pece. Velikonočním obdobím a jeho tradicemi nás provázel pan Dorota Máchalová (ano, opravdu pan :)). Nebylo to s ním-ní úplně snadné, jelikož své posluchače zkoušel/a a kontroloval/a si jejich pozornost a znalosti. Ovšem práce přináší koláče – v našem případě odměnu. V dílničce si děti…

Jíme zdravě

Těsně před jarními prázdninami jsme měli workshop, na který se většina dětí velmi těšila. Povídali jsme si o lidské potravě, jejích složkách a jejich významu pro naše tělo. Vytvářeli jsme zdravou potravinovou pyramidu. A to nejlepší? Zdravé svačinky jsme si připravili a s chutí snědli. Bylo to moc MŇAM.  

Naši ilustrátoři

Koncem února jsme zavítali do školní knihovny za naší milou paní knihovnicí, která pro nás připravila program o českých ilustrátorech. Povídali jsme si o tom, co ilustrace je, jakou má v knížkách funkci i o tom, kdo má jaké ilustrace rád. Spisovatele většinou známe, ale ty, kteří knížkám dodávají obrázky, moc ne. I přesto jsme zjistili, že mnohá jména nám známa jsou. Seznámili jsme se s nejznámějšími českými ilustrátory, pokoušeli přiřadit ke jménům díla a pak jsme ilustrace také vytvářeli. Bylo to moc fajn. Do knihovny chodíme rádi.

Kam mizí tma?

Také vás někdy překvapilo, kolik je na nebi hvězd, když ležíte v noci na zádech v lese? Jak to, že v městě je jich vidět míň? Kam se tma ztrácí? O tom byla první část dnešního pořadu v mobilním planetáriu. Dozvěděli jsme jak nadužívání umělého osvětlení „krade“ tmu a jak její úbytek ovlivňuje biorytmy organismů. Druhá část programu byla věnována klimatickým změnám na naší „modré“ planetě. Snášel se na nás virtuální kyselý déšť, tenčila se ozonová vrstva, byli jsme svědky tání ledovců i rozšiřování pouští. Dozvěděli jsme  se, co jsou skleníkové plyny, kde se berou a co způsobují, jaké důsledky…

Cirkus Cenerentola

Dnes k nám zavítal cirkus. Ano, navštívil naši třídu a my obdivovali klauny, artisty, kouzelnice i drezůru cizokrajných zvířat. Nezdá se vám to?  Ono to má trochu háček. K naší velké radosti nás dnes do pomyslné kabaretní a cirkusové manéže pozvala paní Slavická se svým souborem. S jejich pásmem hudebních skladeb Cirkus nás vzali do tohoto kouzelného prostředí. Jejich vystoupení nás vtipně a hravě seznámilo s „kouskem“ klasické hudby. Zahráli  skladby s cirkusovou tematikou i některé filmové melodie. Slyšeli jsme např. kankán doprovázející divoké tanečnice, Baby elephant walk, při níž své taneční umění předvedl statný slon, ladně se pohyboval Růžový panter,…

Pražské pověsti

Dnes jsme se v rámci našeho třídního projektu vydali virtuálně do starého Starého města pražského. Již týden se věnujeme pražským pověstem. Čteme si je, zpracováváme do krátkých referátů, se kterými se navzájem seznamujeme. Dnes však pověsti staré Prahy byli v rukou daleko povolanějších vypravěčů než jsme my. V černošickém Kino clubu jsme se zúčastnily výpravy do dávných časů. Potkali jsme Šemíka s Horymírem i Fausta s čertem. Do příběhů nás zavedli herci s velkým H – pan Jan Přeučil a paní Jana Hrušková. Děti se staly součástí představení, společně jsme zpívali písničky a několik šťastivců si s herci zahrálo i…

Nerosty – krása z pokladnice přírody

Dnes žáci prostřednictvím třídního projektu nahlédli do světa minerálů (nerostů). Průvodcem jim byla fotografií jejich paní učitelka. Pomocí fotografií a povídání se děti seznámily s některými nerosty. Jelikož mineralogie je náplní vyšších ročníků, to vzali jsme to jen lehce. Zaměřili jsme se na tvary, struktury, barvy, využití a nevynechali jsme ani to, co děti značně zaujalo- legendy, které se k některým nerostům váží. Žáci pracovali s odbornou literaturou z vlastních knihoven i z osobní knihovny pedagoga. Vyhledávali informace a se zjištěným se navzájem seznamovali. Součástí dnešního projektu byly i ukázky vybraných nerostů, které si děti mohly osahat a prohlédnou z…