Třída 4.E

Třídní učitel:

Mgr. Martina Václavková

 tel: 251001790
 mavaclavkova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Naše spolky

Dnes jsme navštívili výstavu Naše spolky v komunitním centru. Děti ze tu seznámily s organizacemi, které v Černošicích působí, tedy s těmi, které byly ochotny se výstavy zúčastnit a exponáty poskytnout. A nebylo jich málo. Děti pracovaly s pracovními listy  a vyhledávaly informace. Viděli jsme historické i současné fotografie, dokumenty  a další věci jako například oblečení či sportovní náčiní. Velmi hezké bylo pozorovat děti a jejich nadšení, když na fotografii objevily sebe nebo někoho z rodiny. Navštívili jsme také místní hřbitov a prohlédli jsme si památníček Věry Čáslavské. Cestu tam i zpět jsme využili k poznávání přírodnin  i povídání o…

Kriteria hodnocení

Kritéria hodnocení písemné, samostatné práce žáka ústní prezentace učiva plnění zadaných úkolů v určitém zadaném čase (žák pracuje v určitém tempu přiměřenému svému věku) práce v hodině aktivita v hodině plnění zadaných projektů domácí příprava na vyučování nošení učebních pomůcek, učebnic a PS nošení pomůcek do Vv a Pč v TV nošení cvičebního úboru, švihadla a pomůcek dle pokynů vyučujícího Všechna tato kritéria určují výslednou známku na vysvědčení.

Kniha – přítel do každého počasí

Milý čtenáři, také v letošním školním roce budeme pracovat s knihami, prožívat s nimi dobrodružství a navštěvovat světy, do kterých nás zvou. O knihách si budeme povídat, představovat si je a budeme li mít štěstí a příležitost, setkáme se i s těmi, kteří knihy tvoří. Čekají nás i čtenářské dílny a práce ve školní knihovně. Jak a co psát do deníčku jsme si již pověděli. Termíny odevzdání čtenářského deníčku jsou: 15.10., 15.12., 15.2., 15.4., 10.6. Pokud datum odevzdání připadá na den, kdy nejste ve škole, odevzdejte prosím v nejbližší možný školní den. Přeji krásné chvíle s knižními přáteli.    …

Společné třídní schůzky

Ve středu 5.9. v 18 hodin se budou konat úvodní společné třídní schůzky. Místem našeho setkání je kmenová třída 4.E. Jste srdečně zváni. Těším se na spolupráci. Vaše třídní učitelka  

Vítejte

Milí žáci čtvrťáci, sejdeme se v pondělí 3. září v naší třídě – budova C, učebna C 31. Těším se na vás. Vaše třídní učitelka Martina Václavková