Třída 4.E

Třídní učitel:

Mgr. Martina Václavková

 tel: 251001790
 mavaclavkova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Nerosty – krása z pokladnice přírody

Dnes žáci prostřednictvím třídního projektu nahlédli do světa minerálů (nerostů). Průvodcem jim byla fotografií jejich paní učitelka. Pomocí fotografií a povídání se děti seznámily s některými nerosty. Jelikož mineralogie je náplní vyšších ročníků, to vzali jsme to jen lehce. Zaměřili jsme se na tvary, struktury, barvy, využití a nevynechali jsme ani to, co děti značně zaujalo- legendy, které se k některým nerostům váží. Žáci pracovali s odbornou literaturou z vlastních knihoven i z osobní knihovny pedagoga. Vyhledávali informace a se zjištěným se navzájem seznamovali. Součástí dnešního projektu byly i ukázky vybraných nerostů, které si děti mohly osahat a prohlédnou z…

Pravěká fauna našima rukama

Navázali jsme na setkání s paleontologem Štěpánem Rakem a vyrobili jsme napodobeniny zkamenělin. Vytvářeli jsme 3D modely obyvatel pravěkých moří trilobitů a ortocerů. Děti tvorba bavila a vznikly velmi pěkné výrobky.   PŘIPRAVENÉ FORMY   ZALÉVÁME SÁDROU   MEZI TVRDNUTÍM TVOŘÍME ORTOCERY               POUŽITÁ FORMA A ODLITEK   NAŠE SÁDROVÉ „ZKAMENĚLINY“   PAPÍROVÝ 3D MODEL TRILOBITA     VŠICHNI POHROMADĚ – PRAVĚCÍ PREDÁTOŘI U NÁS

Za pravěkými predátory do blízkého okolí

Dnes jsme se vydali společně v paleontologem Štěpánem Rakem na zajímavou výpravu do našeho okolí. Vzhledem k roční době a počasí, byla převážně virtuální. Vydali jsme se pátrat po pravěkých predátorech. Většinu z nás při vyslovení slov pravěk a predátor napadl tyranosaurus nebo jemu podobný vyhynulý plaz. Náš cíl byl však ještě dále. Pátrali jsme v prvohorních vodách a společně s tímto nadšeným, sympatickým a vstřícným vědcem jsme se dostali do období, kdy se život rozvíjel zejména v mořích. Připomněli jsme si co je predátor, jaké jsou jeho znaky, jaké je jeho postavení v potravní pyramidě i v potravním řetězci….

PF 2019

Přejeme všem naši příznivcům, spoluputovníkům, podporovatelů i těm ostatním pohodové prožití zimních svátků. Ať Váš rok 2019 je stejně úspěšný nebo ještě lepší než rok končící. Kolektiv 4.E.

Košíkářem na vlastní kůži

V pátek jsme se rozloučili s kalendářním rokem 2018. Jak oslavit poslední letošní společný den lépe než zážitkem? My jsme zvolili tvoření. Přijela za námi lektorka z volnočasového centra, většina z nás s ní tvořila již v předchozím školním roce. Přivezla liány (pedik) několika barev a korálky, na které se mnozí obzvláště těšili. Pletli jsme z pediku, přírodního materiálu, z něhož pod rukama dětí vznikaly originální ošatky, tácy nebo košíčky. Děti volily barevné kombinace, zdobily korálky, volily tvar. Po celou dobu tvůrčího procesu dětem pomáhaly radou i činy jejich průvodkyně – paní učitelka Martina a lektorka Hanka. Tvořili s námi…

Děti dětem – trhy – děti v akci

V sobotu 8.prosince se konaly Mikulášské trhy. Děti z naší školy vyráběly se svými pedagogy výrobky, které jsme nabízeli na trhu. Výtěžek z nich je určen pro děti z dětských domovů. Děti z naší 4.E. se zapojily také aktivně při prodeji. Zajistily jsme celý dopolední chod stánku. Děti pomáhaly s oceňováním výrobků, popisováním, aranžováním. Obsluhovaly zákazníky, počítaly ceny. Takže by se dalo říci, že i v sobotu se dobrovolníci učili.  Procvičovali komunikační a sociální dovednosti, pamětní počítání, zlepšovali matematickou gramotnost. Že to nebylo učení? Ale ano, učily se v životních situacích :). Děti byly velmi šikovné. Děkuji rodičům za „zapůjčení“…

Půjdem spolu do Betléma

V den. kdy ve škole řádil a lovil hříšníky čert, jsme se vydali do Národopisného muzea v Praze. Vypravili jsme se do něho přes zahrady na Petříně. V Zahradě Kinských jsme poznávali a určovali dřeviny. Hned u brány nás přivítal památný rozložitý platan. Sedm dětí bylo potřeba na obejmutí jeho kmenu. Povídali jsme si o chráněných územích v hlavním městě i o chráněné fauně a flóře na nich. Děti se seznámily s historií vrchu Petřín i parkových lokalit na něm. Pozorovali jsme ptáky. Prohlédli jsme si unikátní pravoslavný kostel Karpatský chrám svatého archanděla Michaela. Dovnitř jsme mohli nahlédnout sice jen…