Třída 4.E

Třídní učitel:

Mgr. Hana Blaženínová

 tel: 251001790
 hblazeninova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Divadlo Metro – Na výletě v iSvětě

Ve středu 23.10. jsme jeli do Prahy navštívit Divadlo Metro. Vybrali jsme si představení “ Na výletě v iSvětě“. Toto představení ukazuje, jak nás moderní komunikační technologie ovlivňují v běžném životě a jak dokáží negativně působit i na vztahy mezi lidmi. Představení bylo doprovázeno oblíbenými melodiemi klasické i moderní hudby. Na konci děti čekalo překvapení v podobě krátké ukázky techniky černého divadla. Představení nás velmi zaujalo.  

Knihovna – Pověsti

V pátek 11.10. jsme navštívili školní knihovnu. Paní knihovnice si pro nás připravila povídání o pověstech. Společně jsme se zabývali jejich charakteristickými znaky. Porovnávali jsme pověsti, pohádky,legendy. Připomněli jsme si také některé známé pověsti. Dále paní knihovnice dětem přečetla pověsti, které se vážou k našemu městu Černošice. V další časti děti pracovaly s pracovním listem. V knihovně se nám velmi líbilo.  

Knihovna – Pohádky

Knihovnická lekce – POHÁDKY V pátek 20.9. jsme navštívili naši školní knihovnu. Paní knihovnice si pro nás připravila povídání o pohádkách. Řekla nám, co je to pohádka, jaké jsou její typické znaky a spoustu dalších informací. Ukázala nám také obrázky a knižní ukázky. Jednu pohádku si děti vyslechly a zkusily v ní typické znaky pohádky  najít. Lekce pohádek se nám moc líbila.

Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení písemné, samostatné práce žáka ústní prezentace učiva plnění zadaných úkolů v určitém zadaném čase (žák pracuje v určitém tempu přiměřenému svému věku) práce v hodině aktivita v hodině plnění zadaných projektů domácí příprava na vyučování nošení učebních pomůcek, učebnic Všechna tato kritéria určují výslednou známku na vysvědčení. Žák bude hodnocen podle daných pravidel ve školním řádu.