Třída 4.E

Třídní učitel:

Mgr. Hana Blaženínová

 tel: 251001790
 hblazeninova@zscernos.cz