Třída 5.A

Pozor! Toto je archivní stránka 5.A ze školního roku 2016 - 2017.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok
Třídní učitel:

Iva Hlůžeová

Aktuálně ze třídy

2. pololetní práce z matematiky

2. pololetní práce z matematiky bude z následujícího učiva: aritmetický průměr počítání s desetinnými čísly / sčítání, odčítání, násobení, dělení / zlomky, převody zlomků na desetinné číslo osa úhlu vzájemná poloha dvou kružnic pravidelné obrazce, rýsování šestiúhelníku obvod šestiúhelníku obvod, obsah krychle, kvádru nerovnice, rovnice Příklady na procvičení jsou v učebnici v části Závěrečné opakování. Doporučuji vypočítat si: 49/ 2,3,8,10 50/6.10.11 51/2,11,12,13 52/9 53/4,6,11 54/11 55/1,6,10 56/3,6,8,10,12 Termín pololetní práce: 6.6.2017. Pamatujte: Těžko na cvičišti, lehko na bojišti ! Přeji hodně radosti z počítání:

Den Země očima žáků 5. A

Na Den Země jsme se velmi těšili. Chtěli jsme tento den oslavit cyklistickým výletem do Srbska. Užít si ekologické cestování a prohlédnout si přírodní krásy chráněné  krajinné oblasti v našem blízkém sousedství. Kvůli velmi chladnému počasí jsme nakonec změnili plán a výlet odložili na závěr školního roku. Ve středu 19. dubna jsme se rozhodli přírodě pomoci sběrem odpadků v lesíku nad školou a v okolí přilehlého potůčku. Robin Horák o tom napsal: „Ahoj, budu vám vyprávět, jak 5.A sbírala odpadky. Když jsme sbírali odpadky, počasí nám nevadilo, protože chvíli svítilo slunce a pak se zatáhla obloha. Ale nasbírali jsme hodně odpadků-…