Třída 5.A

Třídní učitel:

Jiří Cvrček

 tel: 251001607
 jcvrcek@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy