Třída 5.B

Třídní učitel:

Mgr. Romana Zemanová

 tel: 251001607
 rzemanova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Smysly živočichů

V pátek 2.3. na naší škole probíhal program s názvem: “ Smysly zvířat“. Každý živý organismus si během dlouhého vývoje zdokonalil různé smysly. S jejich pomocí živočichové získávají informace z prostředí, které obývají, a mohou ho tak dokonale využívat. Nezbytné jsou i pro získání potravy, odhalení nebezpečí a včasný únik, hledání partnerů, úspěšné rozmnožování a přežívání změn počasí. Smysly živočichů jsou, s jedinou výjimkou zraku, mnohem výkonnější a rozmanitější než ty lidské. V programu nechyběla ani ukázka živých zvířat. Mohli jsme si prohlédnout sovu pálenou, sklípkana, užovku červenou a žábu rohatku. Celý program byl velmi zajímavý a obohatil nás o…

8. 12. 2017 Hodina kódu – Microsoft

V pátek 8. 12. jsme se spolu se čtvrťáky zúčastnili akce společnosti Microsoftu – Hodina kódu. Děti si vyzkoušely trochu programování, prohlédly si pracoviště Microsoftu a na závěr se občerstvily na „rautu“. Akce se nám všem moc líbila a shodli jsme se, že bychom jednou chtěli pracovat v podobné firmě 🙂

Výstava v kapličce

Navštívili jsme mokropeskou kapličku, kde je výstavka obrázků dětí ze školy. Děti si obrázky prohlédly a líbily se jim obrázky i ostatních dětí. Téma výstavy bylo – bájná zvířata.   R. Lehnertová

Exkurze TECHMANIA Plzeň

Exkurze TECHMANIA Plzeň 5. B, 5. D Kdy: středa 22. 11. 2017 Odjezd od školy:  8 hod Návrat ke škole: cca 14:30 hod S sebou: jídlo na celý den, sportovní oblečení, možno kapesné (do 100 Kč) na vlastní zodpovědnost Cena: 300 Kč ( zahrnuje vstup + dopravu)

Záložka do knihy spája školy – Záložka spojuje školy

Zapojili jsme se do projektu Záložka spojuje školy pořádaném  brněnskou knihovnou. V rámci tohoto projektu děti vyrábějí záložky- letos s  tématem Tajuplných svět knižních příběhů , záložky si pak vymění s přidělenou školou za Slovenska. My se rozhodli slovenským vzdáleným spolužákům představit pomocí záložek ty, kteří vyprávějí příběhy bez použití písmen, ty, díky nimž příběhům rozumí i nečtenáři a čtenářům příběhy dokreslují. Rozhodli jsme se představit některé české ilustrátory. Nejdříve jsme si ukázali díla vybraných ilustrátorů. Děti zjistily, že je znají, ač jména jejich autorů jsou jim povětšinou neznámá. Pak nastala tahanice, kdo si koho vezme. Naštěstí k úrazu nikdo nepřišel…