Třída 5.B

Třídní učitel:

Mgr. Marek Jeřicha

 tel: 251001606
 mjericha@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Pololetní písemná práce z matematiky

Pololetní písemná práce z matematiky se bude konat v úterý 15.1.2019. Příklady budou zaměřeny na témata probíraná během prvního pololetí. Konkrétně se jedná o přirozená čísla (početní operace s nimi, přednosti početních operací), zlomky (čtení a zápis, slovní úlohy), převody jednotek délky, hmotnosti, času, římské číslice, přímá úměrnost. Z geometrie se vyskytnou cvičení týkající se základních geometrických útvarů, soustavy souřadnic, rozpoznávání jednotlivých těles a výpočtu obvodů základních útvarů.  

Kniha X video

Před Vánoci jsme se v rámci hodiny literární výchovy vydali do školní knihovny na dílnu KNIHA VERSUS VIDEO. S paní knihovnicí jsme si povídali o výhodách a nevýhodách knih oproti filmu a naopak. Děti předvedly širokou znalost celé tematiky, je vidět, že čtou knihy i sledují filmy a ani návštěvy knihovny jim nejsou cizí. Na závěr nám paní knihovnice přečetla úryvek z knihy Pipi Dlouhá punčocha, který jsme posléze porovnali s filmovým zpracováním.   Mgr. Michaela Šlesingerová

Mikulášské trhy

Děti se v hodinách pracovních činností zapojily do výroby drobných dekorací pro společnou školní akci – Děti dětem. Těším se na viděnou 8. 12. 2018 na Vráži. 🙂