Třída 5.B

Třídní učitel:

Mgr. Marek Jeřicha

 tel: 251001606
 mjericha@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Mikulášské trhy

Děti se v hodinách pracovních činností zapojily do výroby drobných dekorací pro společnou školní akci – Děti dětem. Těším se na viděnou 8. 12. 2018 na Vráži. 🙂