Třída 5.B

Třídní učitel:

Mgr. Marek Jeřicha

 tel: 251001606
 mjericha@zscernos.cz