Třída 5.D

Pozor! Toto je archivní stránka 5.D ze školního roku 2015 - 2016.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok

Aktuálně ze třídy

5.D, 6.C,D: Škola v přírodě

Ve dnech 23. – 28. května měly třídy 6. C, 6. D a 5. D jedinečnou možnost prožít dobrodružný čas na škole v přírodě v Lužických horách. Děti se dopoledne učily a odpoledne poznávaly krásy Lužických hor. Navštívily hrad Lemberk, Jablonné v Podještědí, motýlarium v Německu, sirný pramen, ledovou jeskyni, vojenská opevnění z 2. světové války, skalní městečko, horu Luž aj.  Děti si pobyt velmi užily a těšily se z každodenního bodování pokojů, znalostních soutěží a kvízů, tvořivých aktivit, každodenního psaní deníku aj. Absolutními vítězkami naší školy v přírodě byly Žofie Hulíková za 6. C a Ester Johanovská za 6. D.

5.D: Kutná Hora

Třída 5.D vyrazila v rámci vyučování na exkurzi do Kutné Hory. Cílem bylo procvičit si znalosti z matematiky, vlastivědy, přírodopisu, výtvarné výchovy a tělocviku. Cesta vlakem rychle uběhla a krátké prohlídce města, kdy jsme se seznámili s historií a prohlédli si některé památky, jsem dorazili k prvnímu cíli: Muzeu stříbra, které se nachází v jednom z městských hradů, tzv. Hrádku. Průvodkyně všechny seznámila s historií těžby a prací horníků. Pak všichni dostali hornické oblečení, zvané perkytle, na hlavu slušivou přilbu se svítilnou a vyrazili jsme pod zem. V hloubce 35m je zbytek hornického díla s uzoučkými chodbičkami, výhodou byla malá postava. Práce horníků byla těžká a nebezpečná, dožívali se…

5.D: Návštěva Ekotechnického muzea

Žáci třídy 5.D navštívili ve čtvrtek 3. března starou čistírnu odpadních vod v Bubenči, ve které je v současnosti Ekotechnické muzeum. Komplex čistírny pochází ze začátku 20. století a je nádhernou ukázkou dovednosti našich předků. Děti se mohly seznámit s historií zpracování odpadních vod, od vylévání splašků na ulici po vybudování kanalizační sítě. Nejstarší čistička v Praze dosloužila v šedesátých letech minulého století a komplex byl určen k demolici. K té naštěstí nedošlo, a tak v devadesátých letech skupina nadšenců nevyužitou budovu přebudovala na dnešní muzeum, v roce 2010 bylo muzeum zapsáno jako národní kulturní památka. Pro páťáky byla návštěva…

5.D: Koza pro Tibet

Žáci třídy 5.D se rozhodli uspořádat ve své třídě humanitární sbírku. Z několika nabídek se rozhodli pro podporu nomádské rodiny v Tibetu. Organizace MOST koupí rodině za vybrané peníze kozu, která poskytuje rodině mléko, vlnu nebo maso. Pro velmi chudé rodiny žijící v exilu u indického Ladaku v nadmořské výšce 4 800 m n.m. jsou kozy jsou hlavním zdrojem obživy. Žáci obdrželi za svůj dobrý skutek certifikát a odměnou je jim radost z pomoci druhým lidem. Luděk Svoboda

5.D, 6.C: Vlastivědná exkurze do Olomouce

Ve středu 20.ledna vyrazily třídy 5.D a 6.C na exkurzi do Olomouce. Město je druhou největší památkovou rezervací po Praze. České dráhy nám nabídly výhodnou jízdenku na rychlovlak pendolino. Ovšem hlavním lákadlem celého výletu bylo Muzeum poznání, které se nachází v dochované části barokního opevnění – Korunní pevnůstce. Expozice nabízí několik částí : historickou, přírodovědnou, fyzikální a každé dítě si může exponáty nejenom prohlédnout, ale i vyzkoušet jejich funkci. Seznámili jsme se historií dobývání Olomouce a vyzkoušeli si dobové uniformy, o patro výše jsme vyzkoušeli letecký trenažér, zvětšené modely oka a mozku nabízely poznání netradiční formou. V sekci fyzika jsme vyráběli…