Třída 5.D

Třídní učitel:

Mgr. Vlastimil Baník

 tel: 251001606
 vbanik@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Český advent

Už je to tady. Čas, kdy netrpělivě vyhlížíme Vánoce, kdy den ode dne jsme nervóznější, co asi najdeme pod stromečkem, čas adventní. Že nebyl vždycky předvánoční čas  plný shonu a plahočení se za nejsenzačnějšími dárky, jsme si uvědomili díky projektu Český advent, který si pro nás pan učitel s paní asistentkou připravili. Nejen, že jsme se v průběhu celého měsíce seznámili s mnohými již zapomenutými tradicemi, ale poznali jsme i některé postavy českých tradičních Vánoc. Věděli jste třeba, že se na svátek Kateřin pořádaly veselice, poslední před adventním půstem? Nebo, že mikulášský průvod netvořila v minulosti jen trojice čert, anděl…

Exkurze v Techmanii

22. listopadu jsme se společně s 5.B vydali na výlet do Plzně. Autobus nás nabral rovnou u školy a my jsme vyjeli za poznáním. Naším cílem bylo science centrum v areálu plzeňské Škodovky. Shlédli jsme naučný film v 3D kině, poslechli si přednášku o tekutém dusíku a po ohlušujícím pokusu už jsme se vrhli na všechny vystavené exponáty. Spoustu věcí jsme si mohli vyzkoušet na vlastní kůži. Plni dojmů jsme se chtě nechtě museli vrátit k autobusu a frčet domů. Užili jsme si prima den.    

Exkurze TECHMANIA Plzeň

Exkurze TECHMANIA Plzeň 5. B, 5. D Kdy: středa 22. 11. 2017 Odjezd od školy:  8 hod Návrat ke škole: cca 14:30 hod S sebou: jídlo na celý den, sportovní oblečení, možno kapesné (do 100 Kč) na vlastní zodpovědnost Cena: 300 Kč ( zahrnuje vstup + dopravu)

Výprava do Dobřichovic

Ve středu 11. 10. jsme využili příležitosti, že se počasí trochu umoudřilo a vyrazili jsme s panem učitelem i paní asistentkou pěšky do Dobřichovic. Viděli jsme cestou toho spoustu. Památný dub, přírodní památku Krásná stráň i Cestu mramoru, soubor soch lemující stezku z Karlíka do Dobřichovic. Stihli jsme cestou i vytvořit krásné barevné obrazy vytvořené z přírodnin, které jsme sbírali cestou. Posezení v dobřichovické cukrárně, které nás hnalo kupředu jsme bohužel nestihli, protože jsem spěchali na vlak zpět do Černošic. Tak nám to snad vyjde příště, ale i tak jsme si podzimní túru užili.     

Na vlnách poznání

Celým školním rokem nás bude provázet kapitán Moudrovous, se kterým budeme brázdit vlny poznání a společně hledat největší z pokladů. Prvním důležitým úkolem, kterým nás Moudrovous pověřil, je zavést si, tak jako správní námořníci, svůj deník – expediční deník, kam si budeme zapisovat všelijaká dobrodružství která nás ve škole potkají. Tak s chutí do toho a půl je hotovo, plavčíci.