Třída 5.D

Třídní učitel:

Mgr. Taťána Kaločová

 tel: 251001790
 tkalocova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Vánoční besídka

V pátek 2O.12. jsme si ve třídě připravili vánoční posezení. Nejdříve jsme měli vánoční dílničku, kde jsme vyráběli papírový vánoční stromeček. Pak jsme si zazpívali koledy, popovídali si o Vánocích a nakonec jsme si rozdali dárečky. Vánočně naladění a natěšení jsme se rozešli domů.   Žáci 5.D a tř. učitelka

VÁNOCE NA STATKU

Ve čtvrtek 19.12. jsme vyjeli na vánoční výlet. Cílem výletu byl staročeský statek – skanzen v Třebízi. Při prohlídce statku jsme se dověděli, jak naši předci slavili advent a jaké zvyky a tradice se dochovaly až do dnešních dnů. Zjistili jsme, co lidé dělali na Štědrý den i proč byla pod stolem sláma, sekera a řetěz. Zazpívali jsme si koledu, ozdobili si svíčky a nazdobili stromeček. Také jsme si vyslechli pověst o narození Jezulátka. Šlo o program s interaktivními prvky a herci v dobových kostýmech. Vše se nám moc líbilo a vánočně naladění jsme se vrátili do školy.   Žáci…

Dřevíčková dílna

V pátek 6.12. jsme měli projekt – „Dřevíčková dílna“. Děti si mohly vyzkoušet práci se dřevem. Podle návodu si každý sám vyrobil krmítko pro ptáčky nebo věšáček. Práce se dřevem se dětem moc líbila. Každý si domů odnesl krásný výrobek.   Žáci 5.D a tř. učitelka

Planetárium – Praha

Ve čtvrtek 21.11. jsme vyjeli do Prahy navštívit planetárium. Touto návštěvou jsme si prohloubili učivo z přírodovědy. Šlo o příběh jedné z nejdůležitějších vesmírných misí v lidské historii. V roce 1977 byly vyslány dvě kosmické sondy, aby prozkoumaly nejvzdálenější zákoutí sluneční soustavy: Jupiter, Saturn, Uran a Neptun s jejich měsíci. Díky těmto sondám jsme si obohatili poznání vzdálených světů. Celé představení bylo velice poutavé a zajímavé. Návštěva planetária se nám moc líbila.   Žáci 5.D a třídní učitelka  

Malování na plátěné tašky

Ve čtvrtek 14.11. jsme měli zajímavou hodinu výtvarné výchovy. Objednali jsme si program „Malování na plátěné tašky“. Práce byla zajímavá a hodně nás bavila. Každý z nás si mohl namalovat svou originální tašku.   Žáci 5.D a třídní učitelka

DIVADLO METRO

Ve středu 23.10. jsme vyjeli do Prahy. Navštívili jsme černé divadlo – představení “ Na výletě v iSvětě“. Šlo o mimořádné představení, které nás velmi zaujalo. Zábavnou formou nám ukázalo, jak nás moderní komunikační technologie ovlivňují v běžném životě a dokáží negativně působit i na vztahy mezi lidmi. Představení bylo doprovázeno oblíbenými melodiemi klasické i moderní hudby a bylo částečně interaktivní. Jde o jediné černé divadlo v Praze, které vám částečně prozradí svou unikátní techniku. Představení se nám moc líbilo.   Žáci 5.D a tř. učitelka

Výstava – STOPY TOTALITY

V hodině vlastivědy jsme navštívili výstavu STOPY TOTALITY, kterou má naše škola zapůjčenou. Jde o projekt Stopy totality, který vytvořili žáci a studenti ve věku 10-19 let. V projektu zaznamenali příběhy pamětníků období roku 1945 až do roku 1965. Vzpomínky pamětníků, dobové dokumenty a fotografie související s jejich příběhy nebyly dosud zaznamenány. Výstava putuje jako součást vzdělávacího projektu po školách.   Žáci 5.D a tř. učitelka