Třída 5.D

Třídní učitel:

Mgr. Taťána Kaločová

 tel: 251001790
 tkalocova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Výstava – Přišli jsme k vám

V úterý 3.9. 2019 jsme navštívili výstavu PŘIŠLI JSME K VÁM v centru MaNa v Černošicích. Na výstavě jsme si mohli přečíst zajímavé příběhy od lidí, kteří se přistěhovali do Černošic z jiných zemí. Děti dostaly pracovní listy, které ve skupinkách vyplňovaly. Všechny informace si vyhledávaly na vystavených panelech. Příspěvky i exponáty byly velmi zajímavé a podnětné. Výstava byla hezky zpracovaná, moc se nám líbila. Žáci 5.D a tř. učitelka

Kriteria hodnocení

Kritéria hodnocení – písemné, samostatné práce žáka – ústní prezentace učiva – plnění zadaných úkolů v určitém zadaném čase (žák pracuje v určitém tempu přiměřenému svému věku) – práce v hodině (včetně vedení sešitu) – aktivita v hodině – plnění zadaných projektů – domácí příprava na vyučování – nošení učebních pomůcek, učebnic Všechna tato kritéria určují výslednou známku na vysvědčení. Žák bude hodnocen podle daných pravidel ve školním řádu.