Třída 6.B

Třídní učitel:

Mgr. Marek Jeřicha

 tel: 251001606
 mjericha@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

výstava Viléma Heckela

V posledním listopadovém týdnu jsme se vypravili do Galerie 90 na Vráži, abychom si prohlédli výstavu fotografií Viléma Heckela. Výstava byla uspořádána k 50. výročí úmrtí tohoto výjimečného fotografa a dobrodruha. Vilém Heckel pocházel z Černošic a věnoval se reklamní fotografii. Jeho životní zálibou bylo fotografování přírody a zejména hor, které zdolával s předními českými horolezci své doby. Heckel tragicky zahynul v roce 1970 při výstupu na Huascarán. Výstavou nás provázel pan Ivan Látal,  díky jehož poutavému výkladu, ale také velmi zdařilé instalaci fotografií, si odnášíme jedinečný zážitek. Jitka Rychlíková, učitelka VV  

Maska zvířete

Letos na podzim jsme se se  všemi žáky 6. ročníku zabývali ochranou zvířat a k Mezinárodnímu dni na ochranu zvířat (připadá na 4.10.) jsme každý vytvořili masku lesního zvířete. Mluvili jsme o tom, jak je možné zvířata chránit a co můžeme každý k jejich ochraně udělat. Nakonec jsme si masky nasadili a vyfotili jsme se, spontánně vzniklo něco, jako malá demonstrace k danému tématu. Doufám, že toto téma zanechá v dětech stopu a budou si více všímat toho, co se kolem nich děje. J.Rychlíková, učitelka VV  

Záložka do knihy spojuje školy

                V měsíci říjnu již tradičně probíhá akce, kdy žáci vyrobí záložku do knihy, a vymění si ji s žáky spřátelené školy z jiné země. My si budeme letos vyměňovat záložky s dětmi ze Slovenska. Téma „Za listem list, baví mě číst“ jsme pojali formou koláže, na kterou jsme použili vyřazené knihy a časopisy z knihovny. Ať již ve formě vzkazu nebo citátu, doufáme, že naše hrátky s textem potěší a pobaví kamarády ze Slovenska. Za organizaci akce děkujeme paní knihovnici Petře Mierzwové. Za 6.B Jitka Rychlíková, učitelka VV

Zeměpisné exkurze

Součástí výuky zeměpisu jsou pro všechny ročníky druhého stupně zeměpisné exkurze. Dětem se snažíme výuku zpestřit, získat praktické zkušenosti nejenom ze zeměpisu, ale i z ostatních předmětů. Žáci 6. tříd jedou na svoji exkurzi do ZOO Praha v pondělí 27. ledna. Děti si hradí dopravu a vstupné 50 Kč. Výstupem z akce bude projekt, bližší informace budou včas k dispozici. Pokud máte zájem o další informace, napište na: ludek.svoboda.mgr@seznam.cz nebo zavolejte v odpoledních hodinách na telefonní číslo 722 775 338. V případě zájmu zvažuji vlastivědný kroužek fungující během víkendů.   Luděk Svoboda