Třída 6.C

Pozor! Toto je archivní stránka 6.C ze školního roku 2015 - 2016.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok

Aktuálně ze třídy

5.D, 6.C,D: Škola v přírodě

Ve dnech 23. – 28. května měly třídy 6. C, 6. D a 5. D jedinečnou možnost prožít dobrodružný čas na škole v přírodě v Lužických horách. Děti se dopoledne učily a odpoledne poznávaly krásy Lužických hor. Navštívily hrad Lemberk, Jablonné v Podještědí, motýlarium v Německu, sirný pramen, ledovou jeskyni, vojenská opevnění z 2. světové války, skalní městečko, horu Luž aj.  Děti si pobyt velmi užily a těšily se z každodenního bodování pokojů, znalostních soutěží a kvízů, tvořivých aktivit, každodenního psaní deníku aj. Absolutními vítězkami naší školy v přírodě byly Žofie Hulíková za 6. C a Ester Johanovská za 6. D.

6.C,D: Výlet na Karlštejn

V rámci celoškolního projektu oslavy výročí narození Karla IV. se dne 6. května 2016 žáci 6. C a 6. D účastnili prohlídky hradu Karlštejn, kde mohli zhlédnout i kapli sv. Kříže. Dětem se výlet velmi líbil.

6.B,C: Péťa a vlk

Ve středu 6. 4. 2016 se žáci z 6.B a 6.C ZŠ Černošice vypravili do Prahy na hudební pohádku Sergeje Prokofjeva „Péťa a vlk“. Do Prahy jsme vyjeli hned ráno, abychom stihli krátkou prohlídku Prahy s výkladem žáků 6.B s tím, že děti z druhé třídy bedlivě poslouchaly a následně vypracovávaly připravené pracovní listy. Žáci se seznámili s historií Prašné brány, České národní banky, domu U Hybernů, domu U Černé Matky Boží a Stavovského divadla. Mohli si tak osvojit charakteristické prvky architektury funkcionalistické, secesní, empírové, gotické i kubistické. Představení se uskutečnilo v kostele sv. Šimona a Judy v rámci edukativních pořadů Symfonického orchestru hl. m. Prahy. Před…

5.D, 6.C: Vlastivědná exkurze do Olomouce

Ve středu 20.ledna vyrazily třídy 5.D a 6.C na exkurzi do Olomouce. Město je druhou největší památkovou rezervací po Praze. České dráhy nám nabídly výhodnou jízdenku na rychlovlak pendolino. Ovšem hlavním lákadlem celého výletu bylo Muzeum poznání, které se nachází v dochované části barokního opevnění – Korunní pevnůstce. Expozice nabízí několik částí : historickou, přírodovědnou, fyzikální a každé dítě si může exponáty nejenom prohlédnout, ale i vyzkoušet jejich funkci. Seznámili jsme se historií dobývání Olomouce a vyzkoušeli si dobové uniformy, o patro výše jsme vyzkoušeli letecký trenažér, zvětšené modely oka a mozku nabízely poznání netradiční formou. V sekci fyzika jsme vyráběli…