Třída 7.A

Třídní učitel:

Mgr. Marie Krhounková Zálešáková

 tel: 251001605
 mzalesakova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy