Třída 7.A

Třídní učitel:

Mgr. Jitka Rychlíková

 tel: 251001603
 jrychlikova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Únikovka

30.1.2019 jsme si byli zkusit teď tolik populární únikovou hru, a to v Praze na Vinohradech. Po příchodu do Imaginatoria (tak se firma jmenovala), jsme byli náhodně rozděleni do několika týmů. Polovina třídy zkoušela „uniknout“ ze dvou strašidelných místností, druhá luštila na tabletech logickou hru Dekodér, která nám dala pořádně zabrat. Ještě, že tam dobře fungovala nápověda ve formě dvou milých asistentů, kteří neváhali kdykoliv pomoci. Po hodině jsme si dali pauzu a pak se týmy vystřídaly. Čas nám tentokrát utekl opravdu rychle a hru jsme si moc užili. J.Rychlíková, třídní učitelka

Absence učitele 23.-25.1.

Práce – středa 23. 1. až pátek 25. 1. 2019 Pracovní list – Vedlejší věty – opakování Pracovní sešit – str. 46 – Souhrnný text (s výjimkou otázky 1) – str. 47/ cv. 1, 3 a), b), 4 čítanka – text str. 176 – přečíst ukázku a vypracovat úkoly za textem do sešitu

Vánoční výtvarná dílnička

V sobotu 8.12. se na náměstí na Vráži konaly každoroční Vánoční trhy. Jejich součástí byla jak prodej výrobků dětí z naší ZŠ, tak výtvarná dílnička, kterou vedli naši žáci, tedy 7.A. Jelikož byla dílnička umístěna v tanečním sále, bylo nám teplo a zájem o vyrábění byl veliký. Vyráběli jsme vánoční přáníčka a ozdoby na stromeček. Děkuji dětem ze 7.A za pomoc s vedením dílny. Jitka Rychlíková,učitelka VV  

Veletržní palác – „Hlavou i tělem“

Dne 28.11. 2018 jsme se třídou navštívili výtvarnou exkurzi ve Veletržním paláci v Praze. Téma celého dne bylo o tom jak vnímat sám/sama sebe. Na úvod jsme s paní průvodkyní poznávali, jaké je to být částí jednoho celku/ skupiny, Dále jsme pokračovali galerií, kde byla různá umělecká díla a zaměřovali jsme se na obrazy, ze kterých jsme se snažili vypozorovat pohyb, kterým byly namalovány. Také jsme si zkoušeli sami různé pohyby celým tělem. Ke konci prohlídky jsme si každý mohl vybrat jeden obraz/předmět, který nás zaujal svým pohybem a poté jsme měli tento pohyb napodobit. Nakonec jsme měli čas na…

Besedy s pamětníky

Naše škola se letos poprvé zapojila do projektu Příběhy bezpráví, který pořádá nadace Člověk v tísni. Tématem letošního již 14. ročníku byl ÚNOR 48. Ve čtvrtek 15. 11. 2018 proběhly v rámci občanské výchovy dvě besedy s pamětníky pro žáky všech čtyř tříd 7. ročníku. Jako první přijal pozvání doc. Karel Müller a na druhé besedě si žáci vyslechli příběh rodiny černošických rodaček – paní Renaty Horešovské a její sestry ak.malířky Tamary Beranové. Na obou besedách byla přítomna i zástupkyně nadace. Po zhlédnutí krátkého filmu, který dětem přiblížil zmíněnou dobu v souvislosti s dalším vývojem až do současnosti, hosté povyprávěli, jak vnímali a prožívali události,…