Třída 7.B

Pozor! Toto je archivní stránka 7.B ze školního roku 2018 - 2019.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok
Třídní učitel:

Mgr. Viktor Škarda

Aktuálně ze třídy

ŠKolní rok 2019/2020

Mnozí rodiče i děti plánují již nyní aktivity na další podzim. Kroužky, kurzy plavání, jazykovou výuku a další volnočasové aktivity v novém školním roce mají děti rozplánované ve většině případů již od jara. Pro plánovače přehled prázdnin zde: Organizace školního roku 2019/2020: Zahájení: pondělí 2. září 2019 Konec 1. pololetí: čtvrtek 30. ledna 2020 Konec 2. pololetí: úterý 30. června 2020 Zahájení dalšího školního roku: úterý 1. září 2020 Prázdniny a svátky v rámci školního roku Den české státnosti sobota 28. září 2019 Podzimní prázdniny a Den vzniku samostatného československého státu sobota 26., neděle 27., pondělí 28., úterý 29., středa 30. října 2019 Den boje za svobodu a demokracii neděle 17….

Přednáškový cyklus Ptáci na obzoru, Ornita z.ú.

V pátek 5. 4. také naši třídu ve škole čekal program shrnující vlivy lidské činnosti na naší krajinu, zaměřený na změny přístupu k volně žijícím ptákům a jejich ochraně. Výklad lektora doprovázely ukázky živých ochočených jedinců. Součástí programu bylo představení změn v přístupu lidí k ochraně volně žijících ptáků a zajímavé poznatky o soužití člověka s těmito druhy v kulturní krajině střední Evropy. V programu se žáci seznámili se životem vybraných druhů ptáků, ale i s důvody, proč v naší krajině ubývali, nebo jak člověk jejich výskyt ovlivnil budováním měst, komunikací, rozsáhlých energetických sítí či změnami v zemědělském hospodaření. Povídání…

Tonda obal na cestách

Program určený pro základní školy. Žáci se během jedné vyučovací hodiny učili třídit odpady a dozvěděli se o jejich dalším využití. Tonda obal byl na naší škole určen pro 7. a  9. ročníky. Naším cílem bylo vysvětlení systému nakládání s komunálním odpadem v ČR, ověření schopnosti vše správně vytřídit a získat informace pro získání jistoty v problematice hospodaření s odpady a obaly. Program je připravený ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Pedagogickou fakultou UK. Osobně oceňuji zejména profesionální přístup lektora.V.Škarda.

Za hmyzem do lesoparku Cibulka

V centru Prahy a přitom v přírodě leží lesopark Cibulka, kde se snoubí příroda s historií. My jsme se rozhodli navštívit park s Ekocentrem Koniklec a dovědět se něco na této lokalitě o hmyzu, jeho chování, mimikry, adaptaci. Aktuální téma, protože ekologové stále píší, jak se nám ztrácejí z přírody druhy hmyzu díky klimatické změně. Opět jsme si zapracovali v týmech, v průběhu programu jsme hledali skryté pokyny a plnili teoretické i praktické úkoly týkající se života v lese. Také jsme se  zdokonalili v orientaci v terénu a prohloubili své přírodovědné znalosti a dovednosti. Na závěr jsme si vysvětlili, jak…

Praha hravě

Jaro v plné síle jsme přivítali programem Praha hravě. A jako obvykle chtěli jsme se něco dovědět a taky něco vyrobit na téma Praha a vše nejlépe hravou formou. Něco málo jsme vyplnili, něco se dověděli a něco i vyrobili. Stará Praha a my nás opravdu bavila! V.Škarda. Mimopražští sedmáci poznávali Prahu

Z Berouna do Srbska (za medvědy)

Krátký školní výlet z Berouna (za medvědy) a pěšky do Srbska jsme absolvovali hned na počátku jara. Symbol medvěda má město Beroun ve znaku i na svém praporu.Kuba, Vojta a Matěj nás už nepřivítali v Berouně v plné sestavě.Českokrumlovští rytíři, kteří se proslavili zejména ve večerníčku Václava Chaloupky Méďové , už jsou jen dva. Nejmenší Vojta v tento den zkolaboval při koupání v bazénku a zemřel. Zavzpomínat na všechny tři medvědy jsme přišli i my. A medvědům je už letos 14 let. V.Škarda.

Vánoční posezení 7.B

Pěkné vánoční posezení se 7.B bylo odměnou koncem roku. Třída si rozdala množství dárků a strávila několik hodin v příjemné atmosféře. V.Škarda.