Třída 7.B

Třídní učitel:

Mgr. Viktor Škarda

 tel: 251001795
 vskarda@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Absence učitele 23.-25.1.

Práce – středa 23. 1. až pátek 25. 1. 2019 Pracovní list – Vedlejší věty – opakování Pracovní sešit – str. 46 – Souhrnný text (s výjimkou otázky 1) – str. 47/ cv. 1, 3 a), b), 4 čítanka – text str. 176 – přečíst ukázku a vypracovat úkoly za textem do sešitu

Údolím Berounky

Prošli jsme se údolím Berounky. V rámci přírodovědného vzdělávání jsme si udělali vycházku údolím Berounky. Konec listopadu byl nádherný i když mrazivý. Naším cílem byl lom Černolice s prvohorními usazeninami řevnických křemenců ordovického stáří, které se ukládaly v prostředí mělkého prvohorního moře a obsahují i tzv. ichnofosilie, stopy po pohybu organismů po dně nebo zbytky chodbiček po jejich vrtání v sedimentu. S pracovními listy ke geologii to byl zajímavý zážitek. Naučili jsme se základní geologické pojmy, vnímat základní geologické děje, složení a struktury a podmínky vzniku hornin.

Návštěva muzea

Už v listopadu jsme se společně vydali navštívit lektorovaný program Voda v krajině v Národním zemědělském muzeu V Praze. Voda jako podmínka života, jako krajinotvorný prvek ve všech jejích podobách, voda jako živel i zkrocená, sloužící lidem. Výstava nabízí mnoho úhlů pohledu na vodu v krajině, v řekách a v lidských životech. Vyzkoušeli jsme si různorodé vlastnosti a úkoly vody v krajině, její sílu, vsakování, ale i to, jak s ní hospodaříme. Interaktivní skleněné „knihy“, které jsme si prolistovali, nám ukázaly vše o vodě jako základu života, koloběhu vody v přírodě a vodě léčivé. Ocenili jsme zejména interaktivní prvky expozice a společnou práci s…

Vánoční posezení

7.B si užila Vánoční posezení v době před Vánočními prázdninami. Stromek zakoupily děti a společně ozdobily. Donesly vánoční cukroví, rozdaly si dárky a společně oslavily předvánoční chvilky. Viktor Škarda, tř. uč.

Besedy s pamětníky

Naše škola se letos poprvé zapojila do projektu Příběhy bezpráví, který pořádá nadace Člověk v tísni. Tématem letošního již 14. ročníku byl ÚNOR 48. Ve čtvrtek 15. 11. 2018 proběhly v rámci občanské výchovy dvě besedy s pamětníky pro žáky všech čtyř tříd 7. ročníku. Jako první přijal pozvání doc. Karel Müller a na druhé besedě si žáci vyslechli příběh rodiny černošických rodaček – paní Renaty Horešovské a její sestry ak.malířky Tamary Beranové. Na obou besedách byla přítomna i zástupkyně nadace. Po zhlédnutí krátkého filmu, který dětem přiblížil zmíněnou dobu v souvislosti s dalším vývojem až do současnosti, hosté povyprávěli, jak vnímali a prožívali události,…