Třída 7.B

Třídní učitel:

Mgr. Romana Zemanová

 tel: 251001607
 rzemanova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Zeměpisné exkurze

Součástí výuky zeměpisu jsou pro všechny ročníky druhého stupně zeměpisné exkurze. Dětem se snažíme výuku zpestřit, získat praktické zkušenosti nejenom ze zeměpisu, ale i z ostatních předmětů. Některé, především zahraniční, akce jsou omezeny kapacitou autobusu,  hlavní podmínkou účasti je platný cestovní doklad, pas či dětská občanka, pojištění do zahraničí je vždy v ceně zájezdu. Žáci 7. tříd jedou v úterý 8. října do Drážďan.  cena: 300 Kč – budeme vybírat v úterý 24. září v 9.40 v učebně B02 (a to do naplnění kapacity) odjezd: autobusem v 7.30 od školní jídelny program: prohlídka města, Obrazová galerie, Muzeum člověka návrat: cca v 18.00…

Přivítání v novém školním roce 2019/2020

Milí sedmáci a rodiče sedmáků, vítám vás v novém školním roce. Určitě jste si užili prázdniny, odpočinuli jste si a těšíte se do školy a na slasti spojené se školními povinnostmi.  Jsme tu na vás nachystaní 🙂 2. 9. ve škole budete do 8:45 3. 9. a 4. 9. budeme společně do 12:45 od 5. 9. se budete učit podle rozvrhu. 4. 9. zvu rodiče na třídní schůzky, které se konají v učebně B 04 od 18 hod. Sejdeme se tedy v pondělí 2. 9. 2020 v 8 hodin v učebně B 04. Hezký zbytek prázdnin R. Z.