Třída 7.D

Třídní učitel:

Mgr. Markéta Drhová

 tel: 251001607
 mdrhova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Absence učitele 23.-25.1.

Práce – středa 23. 1. až pátek 25. 1. 2019 Pracovní list – Vedlejší věty – opakování Pracovní sešit – str. 46 – Souhrnný text (s výjimkou otázky 1) – str. 47/ cv. 1, 3 a), b), 4 čítanka – text str. 176 – přečíst ukázku a vypracovat úkoly za textem do sešitu

S archeologií do středověku

Chladného prosincového rána jsme se vydali do centra Prahy, do domu U Zlatého prstenu, ležícího v blízkosti Staroměstského náměstí. Cílem naší cesty byl seminář o životě ve středověku s následnou dílnou. Úvodní přednáška Během úvodní přednášky jsme se seznámili s časovým obdobím středověku, jeho dělením a nejvýznamnějšími prvky. Poté byly děti rozděleny do čtyř skupin, které se vydaly na čtyři různá stanoviště. Čas strávený na jednotlivých zastávkách odměřovaly stylově přesýpací hodiny. Seznámení s originálními archeologickými nálezy a replikami Žáci dostali příležitost prohlédnout si a osahat originální archeologické nálezy. V jakých nádobách se asi vařilo? K čemu sloužila trojnožka? Jak vypadaly středověké šperky? Výroba…

Besedy s pamětníky

Naše škola se letos poprvé zapojila do projektu Příběhy bezpráví, který pořádá nadace Člověk v tísni. Tématem letošního již 14. ročníku byl ÚNOR 48. Ve čtvrtek 15. 11. 2018 proběhly v rámci občanské výchovy dvě besedy s pamětníky pro žáky všech čtyř tříd 7. ročníku. Jako první přijal pozvání doc. Karel Müller a na druhé besedě si žáci vyslechli příběh rodiny černošických rodaček – paní Renaty Horešovské a její sestry ak.malířky Tamary Beranové. Na obou besedách byla přítomna i zástupkyně nadace. Po zhlédnutí krátkého filmu, který dětem přiblížil zmíněnou dobu v souvislosti s dalším vývojem až do současnosti, hosté povyprávěli, jak vnímali a prožívali události,…

Protidrogový vlak – Revolution train

V rámci protidrogové prevence jsme využili příležitosti, když do Radotína z Dejvic dorazil Revolution train, a vydali jsme se pěšky do Radotína na jeho prohlídku. Protože bychom se do vagónů všichni nevešli, museli jsme se rozdělit na dvě skupiny. V prvním vagónu nás přivítali nabídkou teplých nápojů a krátkou přednáškou o drogách. K našemu překvapení jsme se dozvěděli, že mezi drogy patří i cukr nebo nadměrné užívání mobilního telefonu. Poté děti dostaly anonymní dotazník, část k jejich zkušenostmi s drogami, část jako zpětnou vazbu na připravený program. Stěny vlaku počínaje druhým vagónem byly udělány jako lidské tělo. Na začátku zdravé,…