Třída 8.A

Třídní učitel:

Mgr. Michaela Šlesingerová

 tel: 251001605
 mslesingerova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Prezentační přehlídka KŘÍŽEM KRÁŽEM NAŠÍM KRAJEM

Na konci dubna se ve Všenorech konal pátý ročník prezentační přehlídky Křížem krážem naším krajem. Akce je pořádána všenorskou základní školou a účastní se jí žáci druhého stupně z celého Poberouní. Žáci si ve dvojicích připraví krátkou prezentaci na vybrané téma z dění v jejich obci (letos byla zadána témata z historie) a přednesou ji před svými kolegy z ostatních škol. Naši školu reprezentovali žáci 8.A: Štěpánka Cafourková a Anna Václavková (Černošice před sto lety) a Josef František Vávra a Vojtěch Wolf (Černošice ve třicátých a čtyřicátých letech). Přehlídka je již tradičně nesoutěžní, ale naše dvojice se ve velké konkurenci rozhodně neztratily. Děkujeme za reprezentaci…

Exkurze na Hrádek u Nechanic

Na konci listopadu se někteří z našich tříd vypravili na exkurzi do výrobny hořických trubiček a do vánočně vyzdobeného zámku Hrádek u Nechanic. 30. listopadu jsme byli s dalšími dvěma třídami na výletě. Jeli jsme do Miletína. Nejspíš neznáte ani jméno tohoto Města s velkým M. Ale znát produkt, který se tam vyrábí – hořické trubičky. To je taková ta trubka… no, asi to znáte, prostě lahoda! Následovala cesta na Hrádek u Nechanic. Prohlídka byla zaměřená na Vánoce. Pokračovalo to nejzajímavější částí dne – návštěvou zámecké kavárny s čokoládou a dortíky. A to už bude konec. 11 z 9 Vítků doporučuje! Vít Jandák