Třída 8.B

Třídní učitel:

Mgr. Tomáš Jánoška

 tel: 251001793
 tjanos@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy