Třída 8.B

Třídní učitel:

Mgr. Tomáš Jánoška

 tel: 251001793
 tjanos@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

M – 27.9. Opakování učiva 7.ročníků

Racionální čísla, poměry, přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka,  procenta, finanční matematika, konstrukční úlohy- trojúhelníky, středová a osová souměrnost. Pracovní list mají žáci nalepený v sešitu.