Třída 8.B

Třídní učitel:

Mgr. Tomáš Jánoška

 tel: 251001793
 tjanos@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Zeměpisná exkurze do Liberce

Osmáci mají v rámci vyučování zeměpisu v tomto roce dvě exkurze. Po podzimní prohlídce Olomouce se vydali do Liberce. Ten je, mimo jiné, i centrem rychle se rozvíjejícího cestovního ruchu. Trendem posledních let jsou interaktivní muzea, kde si děti mohou ověřit některé jevy, především z fyziky a přírodních věd. V Liberci byl za tímto účelem vybudován IQ park v rámci zábavního centra . Bylo možné navštívit důlní dílo, v okolí Liberce se těžila řada kovů, televizní studio, vyzkoušet jednoduché fyzikální stroje nebo změřit krevní tlak. Čas vyměřený na prohlídku IQ parku rychle uplynul a po obědě jsme se rozdělili na dvě skupiny, jedna navštívila zábavní park…

Mobilní planetárium – NANOKAM – Výprava do mikrokosmu

V úterý 26.3.2019 se žáci zúčastnili promítání v mobilním planetáriu, které pro nás bylo postaveno v malé tělocvičně naší školy. V krátkém předfilmu se žáci dozvěděli něco o světle a v hlavním filmu se dozvěděli informace o 5 biologických říších. Film byl vytvořen ze snímků z elektronového mikroskopu a k takovým snímkům se žáci jen tak nedostanou. Celý program byl velice zajímavý a doufám, že se žákům líbil.   Mgr. Simona Lišková  

M- Vzájemná kružnice a přímky – 28.3.2019

Učebnice 3.díl – str. 7 – 13 Příklady: 1. V pravoúhle soustavě Oxy jsou délky jednotek na osách 1 cm. Sestroj v ní kružnici k (S; 4 cm). Zapiš zda jsou přímky KL, OP, RT– tečnou, sečnou nebo vnějším přímkou kružnice k.     S ⦋2; 3⦌, K ⦋3; 1⦌, L ⦋- 1; 3⦌, O ⦋6; -1⦌, P ⦋6; 5⦌, R ⦋ – 2; – 1⦌, T ⦋1;  -2⦌. 2. Sestroj kružnici k ( S; 1,5cm ). a) Narýsuj libovolnou přímku v, která bude vnější přímkou této kružnice. b) Sestroj s přímkou v rovnoběžnou přímku t, která bude tečnou kružnice k. c) Pak…