Třída 9.A

Třídní učitel:

Mgr. Martina Fritschová

 tel: 251001605
 mfritschova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy