Třída 9.A

Třídní učitel:

Mgr. Martina Fritschová

 tel: 251001605
 mfritschova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

9.A a 9.B na akci The Action New Generation

Dne 6. 12. 2017 jsme s pí Fritschovou a p. Steinocherem navštívili multimediální představení, které bylo zaměřeno na bezpečnost silničního provozu, a to netradičním způsobem. Autoři představení využívali výrazné světelné a zvukové efekty spojené s filmovými záznamy nehod a zásahů policie, záchranářů a hasičů. Své zkušenosti s nehodami na silnicích vyprávěli mladým posluchačům zástupci všech složek IZS. Promluvil zde i účastník nehody, která fatálně zasáhla do jeho života.   Názory našich žáků devátých tříd: Eva: „Depresivní, drastické, ale poučné.“ Filip V., Barča, Eva, Alex: „Scéna s vozíčkáři se nám zdála nevhodně zinscenovaná. Vyzněla totiž spíš posměšně, což určitě cílem nebylo. Představení mohlo být kratší,…

Žákyně a žáci 9.A a 9.B v rolích Mikuláše, andělů a čertů

Dne 5. prosince chodil naší školou Mikuláš (Alex Pachinger, Michal Pittr). Doprovázeli ho andělé (Eliška Bártová, Barbora Vašíčková, Karolína Kadečková, Sofie Ritzová, Klára Šonková) a čerti (Matyáš Mačura, Filip Vošahlík, Kateřina Zoufalá, Martin Pekárek, Teodor Sticzay). Mikuláš s andílky chválil hodné děti a s čerty vystrašil zlobílky z 1. – 5. tříd mokropeské základní školy. Všechny pak podaroval dobrotami a jinými maličkostmi. Všem hercům a pí učitelkám, které připravily pro Mikuláše a jeho družinu knihy pochval i hříchů a pro děti dárky, patří vřelé díky. Fotodokumentaci si vzali na starost Karin Loja a Matěj Vaněk. Maskérkou se stala Terezie Vesna Pešatová, s organizací pomáhala…

9. třídy v divadle

Dne 24. 11. 2017 jsme vyrazili s pí uč. Fritschovou a Jedličkovou do Divadla ABC na V+W revue. Ptáte se na náš názor, co se líbilo, nelíbilo? Pokud ano, zde jsou odpovědi.   Karin: „Hezké, zajímavé, ale mohlo to být trochu kratší.“ Alex: „Vtipné.“ David K.: „Dobrá hudba. Herce jsme obdivovali, protože uměli i zpívat, hrát na hudební nástroje, tančit.“ Eva: „Představení nás provedlo celou historií Osvobozeného divadla. Na 150 minut jsme se ocitli v době předválečné i poválečné. David a Teodor „ Revue jako taková byla výborná, vtipná a dokonale zpracovaná. Nenašli jsme jedinou chybu, ale nebyl to náš šálek kávy….

Schola Pragensis, Vyšehrad

Ve čtvrtek 24. listopadu 2017 se žáci devátých tříd rozjeli se svými třídními do Kongresového centra Praha na veletrh středních škol Schola Pragensis. Tato akce je tradičně součástí školního programu volby povolání a vždy žáky inspiruje k výběru vhodné střední školy či učiliště. Žáci zde mají možnost hovořit přímo s profesory, studenty a učni, kteří prezentují své školy. Mnozí žáci na základě zhlédnuté nabídky středních škol navštíví veletrh znovu v sobotu, ale to už v doprovodu svých rodičů, které nasměrují k tomu, co je na společné školní akci zaujalo. A tak se stalo i letos. Po prohlídce veletrhu středních škol se žáci devátých tříd vydali…