Družina

Kroužek kreslení pravou mozkovou hemisférou pokračuje ve školní družině i letos

Letošní rok ve školní družině pokračuje i nadále kroužek kreslení pravou mozkovou hemisférou. Tento kroužek úspěšně probíhá již několik let. Do kurzu chodí děti 2.a 3.tříd. Děti se učí kreslit různými výtvarnými technikami, základem je kreslení tužkou, dále se děti seznamují s pastelkami, uhlem, suchým pastelem a mnoha dalšími zajímavými technikami. Díky této metodě kreslení se děti zdokonalují v kresbě téměř okamžitě. Děti rozvíjí svoji kreativitu, tvořivost, fantazii a v neposlední řadě také koncentraci. Tuto metodu objevila Dr. Betty Edwards, která patří k renomovaným pedagogům v oblasti umění a kreativity. Tato metoda je považována za nejefektivnější vyučovací metodu kreslení, jaká byla doposud vyvinuta. Levá mozková…

Nový kroužek ve školní družině

Tento rok vedu v rámci družiny nový kroužek, který jsem nazvala Ruční práce. Kroužek je pro družinové děti zdarma (materiál ke tvoření bereme ze zásob školní družiny), je vhodný pro všechny děti, které rády vyrábějí a probíhá každou středu ve 2. odd. ŠD v čase 15:30 – 16:45. Cílem je naučit děti trpělivosti a zdokonalit je v jemné motorice. Velký důraz kladu na vlastní fantazii, výběr barev a doplňků. Vyráběná díla se snažím vybírat tak, aby je děti mladšího školního věku v pohodě zvládly. Všechny výrobky si děti nosí domů. Začali jsme prací s vlnou. Nejprve si děti zkusily navazovat uzlíky a vyrobily si tak…

VESELÁ PODZIMNÍ OLYMPIÁDA

Během měsíce října naše družina uskuteční tradiční Veselou podzimní olympiádu, která se bude konat na hřišti u školy. Připravili jsme si čtyři soutěže, každá bude mít své stanoviště, u kterého budou vždy dvě vychovatelky, které dětem podrobně vysvětlí pravidla. Tato olympiáda je u dětí velice oblíbená, během zajímavých soutěží si děti nejen procvičí svoje fyzické zdatnosti, ale také si užijí i spoustu zábavy. Zúčastní se jí děti ze všech našich oddělení. Děti obdrží bodovací kartičky se svými jmény, do kterých jim vychovatelky budou zapisovat výsledky z jednotlivých soutěží a ke konci je vyhodnotí. Po skončení olympiády děti budou za své výsledky…