Týdenní plán

TÝDENNÍ PLÁN   12

19. 11. – 23. 11. 2018

den akce třída vyučující
19. 11.

Wannado – hala 9.00

 

Konzultace – Komenského ul.

(14 – 18h)

všechny třídy

 

 

 

 

 
20. 11.

Plavání – Ottománek

Bruslení

Florbal – hoši

 

Konzultace – Mokropsy

(14 – 18h)

1.D

3.B, 3.D

6. + 7. roč.

 

 

 

Nov

Olš, Cim

Vod

 

 

 

21. 11.

Bruslení

Exkurze – NPMK

Krokodýli – Praha

Dějepisná olympiáda – ŠK

 

Konzultace – Komenského ul.

(14 – 18h)

4.E

7.A

4.B, 4.D

8. + 9. třídy

 

 

 

 

Vác

Ryc

Blž, Kal

Str

 

 

 

 

22. 11.

Bruslení

Schola Pragensis

 

Konzultace – Mokropsy

(14 – 18h)

2.A, 2.D

9.třídy

 

 

 

Pov, Bíl

Šle, Str, Kon

 

 

 

23. 11.

Bruslení

Plavání – Ottománek

Divadlo v Ottománku

Divadlo Minor

Muzeum skla

Schola Pragensis

2.C, 3.C

1.A

2.A, 2.D

4.C

5.D

8.A

Mlč, Kop

Alb

Pov, Bíl

Rad

Zál

Svo