Týdenní plán

TÝDENNÍ PLÁN   19

15. 1. – 19. 1. 2018

den akce třída vyučující
15. 1.
16. 1.

Plavání – Ottománek

Bruslení (8 – 10h)

Muzeum hl. města Prahy

1.B

4.E

3.D

Kuž

Olš

Zúb

17. 1.

Bruslení (8 – 10h)

Divadlo J. Přeučila (10 – 11)

 

 

 

3.B, 3.E

3.B, 3.E

 

 

 

Leh, Vác

Leh, Vác

 

 

 

18. 1. Bruslení (8 – 10h) 3.F, 4.A Kal, Blž
19. 1.

Bruslení (8 – 10h)

Plavání – Ottománek

 

4.C, 5.C

1.E

 

Fil, Knl

Nac