Údolím Berounky

Prošli jsme se údolím Berounky.

V rámci přírodovědného vzdělávání jsme si udělali vycházku údolím Berounky. Konec listopadu byl nádherný i když mrazivý. Naším cílem byl lom Černolice s prvohorními usazeninami řevnických křemenců ordovického stáří, které se ukládaly v prostředí mělkého prvohorního moře a obsahují i tzv. ichnofosilie, stopy po pohybu organismů po dně nebo zbytky chodbiček po jejich vrtání v sedimentu. S pracovními listy ke geologii to byl zajímavý zážitek. Naučili jsme se základní geologické pojmy, vnímat základní geologické děje, složení a struktury a podmínky vzniku hornin.V.Škarda.

18.12.2018