Ukliďme svět, ukliďme Česko

17. dubna 2018 se druhý stupeň zapojil do akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Společně se 7. A, B, C (kterých bylo málo, neboť větší část dětí byla na přijímacích zkouškách) se 6. A, která se zúčastnila v plném stavu, vydala z Mokropes do Černošic. Prošli jsme přes les až na Višňovku. Zde jsme měli možnost vidět, jak se daří višním, které loni na Den Země vysadili spolužáci ze 6. C. Cestou jsme sbírali odpadky, kterých ale nebylo mnoho. Musím pochválit chlapce, kteří se jali pročesávat les, aby opravdu nezůstal ani jeden jediný. Obětavost hochů dosáhla vrcholu, když objevili nefunkční televizor a i přes mé pokusy jim tento jejich nápad rozmluvit  jej neváhali nést až ke škole, aby ho později odnesli do sběrného dvora. Cestou zpět jsme se zastavili v místní cukrárně a dopřáli si za naše snažení sladkou odměnu.

Markéta Drhová

          

19.04.2018