Vánoční besídka 2016

Poslední školní den roku 2016 jsme si opravdu velice užili. Ráno jsme se byli podívat v novém výtvarném ateliéru, kde si pro nás starší spolužáci připravili pásmo věnované adventním a vánočním zvykům a tradicím. Poté jsme se převlékli do sportovního a šli řádit do haly, kde jsme prošli několik stanovišť s různými sportovními disciplínami. A nakonec nás čekalo to, na co jsme se těšili nejvíce. Pod stromečkem na nás čekaly dárky, takže jsme rozbalovali, radovali se a jedli dobroty, které nám připravily maminky s sebou. Posledním překvapením byla návštěva Bovýska ze společnosti Bovys, která nám celoročně každý týden dodává do školy ovoce. Bovýsek nám ukazoval exotické druhy ovoce, některé jsme poznali, jiné pro nás byly nové. A za to, jak jsme byli aktivní, jsme si vysloužili ovocný nápoj.

02.01.2017