Velikonoční dílna

16.3.2018 Děti si pod vedením paní Lucie Janášové vyzkoušely práci s hlínou. Slepičky a kohoutci se vyklubali do krásy.

Přeji veselé velikonoční svátky,

Barbora Bláhová

30.03.2018