Velikonoční slepičky z keramiky

Letos jsme se domluvili s paní Janášovou, která vede kroužek keramiky, zda by si děti mohly z keramiky vyrobit něco pěkného na Velikonoce. Paní Janášová nás tedy na začátku dubna navštívila ve škole a za její pomoci si děti vyrobily krásné slepičky. Všichni pracovali s chutí a zaujetím a některé děti se dokonce rozhodly, že v září začnou kroužek keramiky navštěvovat. Akce tedy byla velice úspěšná, dětem se líbila a věřím, že i slepičky sklidily doma úspěch.

06.05.2019