Vodní dům a kuličkodráha

4. dubna jsme se vydali na výukový program do Vodního domu, který se nachází u Želivky, kousek od hráze vodní nádrže Švihov.

Nejdřív jsme se na hrázi dověděli co vše se děje s vodou a kam putuje, než ji můžeme pustit z kohoutku.

Také jsme nacházeli probouzející se žáby, ktreré využívají skulin u krajnic jako úkrytu.

Pokračovali jsme v učebně, kde jsme filtrovali vodu a prováděli další pokusy.

Dokonale jsme prozkoumali celou vnitřní i vnější expozici.

Cestou domů jsme se zastavili ve Zruči nad Sázavou a vyřádili se na místním hřišti u školní jídelny.

Počasí nám přálo a až na zdrření na naší proslavené D1, to bylo všechno moc prima.

 

08.04.2018