Volitelné předměty a druhý cizí jazyk

Vážení rodiče žáků současného 6. ročníku,

věnujte, prosím, pozornost následující informaci, která se týká přihlašování vašich dětí do nových předmětů v 7. ročníku.

 • Volba druhého cizího jazyka a povinně volitelného předmětu (tzv. zájmového bloku) pro žáky budoucího 7. ročníku se uskuteční v termínu 6. 5. 2019 (od 16h) – 10.5.2019 (do 16h)
 • Volba bude probíhat v systému Bakaláři přes Komens
 • Návod k přihlašování naleznete v příloze – Návod pro rodiče
 • Ve zprávě uveďte volbu druhého cizího jazyka (pořadí všech jazyků dle Vašeho přání) a povinně volitelného předmětu (opět pořadí všech předmětů dle Vašeho přání)
 • Rozhodující pro volbu cizího jazyka či volitelného předmětu bude čas odeslání zprávy (zařazení žáka bude určeno dle pořadí zpráv zaznamenaných v systému)
 • Počet míst v jednotlivých předmětech je z důvodu personálního zajištění výuky omezen
 • V každé skupině je stanoven minimální a maximální počet žáků
 • Pokud nebude žák v termínu přihlášen, bude zařazen do předmětů dle volné kapacity
 • O finálním zařazení Vašeho dítěte budete informováni v systému Bakaláři přes Komens po uzavření přihlášek během měsíce května
 • Nabídka druhého cizího jazyka: němčina, ruština, španělština, francouzština
 • Nabídka povinně volitelných předmětů – tzv. zájmových bloků: Robotika a informatika, Lidová kultura, Technické dílny, Centrum mediální výchovy, Ekonomika domácnosti
 • Prezentace k jednotlivým zájmovým blokům budou po všechny žáky uskutečněny během výuky ve čtvrtek 2. 5.

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem

vedení ZŠ Černošice

01.05.2019